πανελλήνιες εξετάσεις

Καθορισμός ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γ’ τάξης ΓΕΛ για 2008-2009


Η Υπουργική Απόφαση Φ 253/120785/Β6/16-11-05 (ΦΕΚ 1581Β΄) για την «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»


Λήξη Διδακτικού Έτους και Ημερομηνίες Aπολυτηρίων Εξετάσεων 2008 2009


Οδηγός Εισαγωγής αποφοίτων Α’ και Β΄ Κύκλου ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Πρόγραμα ΄Πανελληνίων Εξετάσεων 2009


Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά α) με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων.β) την πρόσβασής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς εξετάσεις).


Downloads:Αίτηση και Οδηγίες για υποψηφίους του 10%
Αίτηση και Οδηγίες ΑποφοίτωνΑίτηση μαθητών ΓΕΛ, Εσπερινών& ΣΜΕΑ
Αίτηση μαθητών ΕΠΑΛ Β Κύκλου

  
Δείτε το νέο Μηχανογραφικό Δελτίο 2009 εδώ

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου:

Αθήνα,  30 Ιανουαρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ                 

        Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα λειτουργήσουν τρία (3) νέα Τμήματα Πανεπιστημίων και δεκατρία (13) νέα Τμήματα ΤΕΙ, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, μετονομάζονται τέσσερα (4) Τμήματα Πανεπιστημίων και δέκα (10) Τμήματα ΤΕΙ. Τα νέα Τμήματα και η ένταξή τους: α) σε επιστημονικά πεδία για τους υποψηφίους ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ – ομάδας Β΄ και β) σε ομάδες για τους υποψηφίους των ΤΕΕ και ΕΠΑΛ – ομάδας Α΄ αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες.

          Η απόφαση λειτουργίας των νέων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και η μετονομασία των γνωστικών αντικειμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πορισμάτων της Ειδικής Επιτροπής Χωροταξικού Σχεδιασμού και αποφάσεων των αρμοδίων Τμημάτων ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), προκειμένου να λειτουργούν Τμήματα με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.


 


        Για το λόγο αυτό, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, από το καλοκαίρι του 2006 πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις σε όλα τα Περιφερειακά Ιδρύματα της χώρας με τις Διοικήσεις των οποίων συζητήθηκαν οι τρόποι και οι όροι μετονομασίας και μετεξέλιξης εκείνων των Τμημάτων που το γνωστικό τους αντικείμενο δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα καθώς και η ίδρυση νέων Τμημάτων με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Στο πλαίσιο των επαφών ζητήθηκε από τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των ΤΕΙ η υποβολή των προτάσεων τους προς αυτή την κατεύθυνση.

        Εν συνεχεία και ειδικώς για τα ΤΕΙ που αντιμετώπιζαν πρόβλημα, στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 συστήθηκε Ειδική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού με σκοπό τον ανασχεδιασμό και την επεξεργασία των προτάσεων των Ιδρυμάτων, ώστε να δημιουργηθούν νέα Τμήματα με σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο και να μετονομαστούν Τμήματα που ήδη λειτουργούσαν αλλά το γνωστικό τους αντικείμενο δεν ήταν ελκυστικό για τους υποψηφίους σπουδαστές και δεν ανταποκρινόταν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.

        Η Επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 669/27.7.06 και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 720/27.9.06 απόφαση του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Μιχάλη Μπρατάκου, συνεδρίαζε υπό την Προεδρία του Προέδρου του ΣΑΤΕ και με μέλη τους κ. Κ. Σούτσα Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕΙ, κ. Σ. Γκανάτσιο Πρόεδρο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, κ. Γ. Γκίκα Πρόεδρο ΤΕΙ Ηπείρου, κ. Γ. Καλκάνη Πρόεδρο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, κ. Β. Πανάγου Πρόεδρο ΤΕΙ Καλαμάτας, κ. Δ. Νικολόπουλο Αντιπρόεδρο ΤΕΙ Καλαμάτας, κ. Ευ. Παπαγεωργίου Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ. Δ. Τριάντη Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας , κ. Π. Υψηλάντη Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας, κ. Γ. Θεοτοκάτο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ. Ιωαν. Τσάκνη Πρόεδρο ΟΣΕΠ ΤΕΙ και Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ. Ευ. Πολίτη Εκπρόσωπο ΟΣΕΠ ΤΕΙ και Καθηγητή ΤΕΙ Μεσολογγίου και κ. Γ. Κοκκίνη Εκπρόσωπο ΟΣΕΠ ΤΕΙ και Καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.       

        Η Ειδική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού, μετά από μακρόχρονες εργασίες και αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των ΤΕΙ, στις 26 Ιουνίου 2007 κατέληξε σε πόρισμα που περιελάμβανε συγκεκριμένες προτάσεις για Ιδρύσεις νέων Τμημάτων και μετονομασίες παλαιών Τμημάτων των Περιφερειακών Ιδρυμάτων τις οποίες και εισηγήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

        Το ΣΑΤΕ αφού μελέτησε και επεξεργάστηκε τις προτάσεις αυτές καθώς και τις γνωμοδοτήσεις των Τμημάτων, ενέκρινε ομόφωνα σε συνεδριάσεις του στις 20/6/06, 2/2/07, 6/6/07, 5/7/07 και 23/7/08, τη μετονομασία και μετεξέλιξη 10 Τμημάτων και τη σύσταση 21 νέων Τμημάτων ΤΕΙ εκ των οποίων η λειτουργία των 13 θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, των 7 από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και ενός από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

        Σε ότι αφορά σε μετονομασίες και ιδρύσεις νέων Τμημάτων Πανεπιστημίων, το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, συνεδρίασε επί των θεμάτων αυτών στις 19/1/05, 26/3/07, 26/6/08 και 24/7/08 και αφού μελέτησε τις προτάσεις των Ιδρυμάτων εισηγήθηκε τη λειτουργία 3 νέων Τμημάτων σε Ιδρύματα της Περιφέρειας καθώς και τη μετονομασία 4 Τμημάτων που ήδη λειτουργούσαν.

        Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας λειτουργώντας πάντα με υπευθυνότητα και με γνώμονα τη βελτίωση τόσο της ακαδημαϊκότητας όσο και των συνθηκών λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αποδέχτηκε τις προτάσεις των δύο αρμοδίων Τμημάτων του ΕΣΥΠ και προώθησε σχετικά Προεδρικά Διατάγματα στα οποία περιλαμβάνονται οι ανωτέρω ιδρύσεις και μετονομασίες Τμημάτων προκειμένου να στηρίξει την ποιοτική αναβάθμιση κυρίως των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

 

 
 
 

Πίνακας 1

Ιδρύσεις Τμημάτων Πανεπιστημίων

που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

 


Α/Α
ΙΔΡΥΜΑ
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΔΡΑ
1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΛΗΜΝΟΣ
2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 

Πίνακας 2

Μετονομασίες Τμημάτων Πανεπιστημίων

 

Α/Α
ΙΔΡΥΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 

 

 

Πίνακας 3

Ιδρύσεις Τμημάτων ΤΕΙ που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

 


Α/Α
ΙΔΡΥΜΑ
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ
1
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
2
Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
3
Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
4
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΡ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6
Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ (ΠΑΡ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ)
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
7
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
8
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΑΡ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
10
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΑΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11
Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
12
Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡ. ΔΡΑΜΑΣ)
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ
13
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΡ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΠίνακας 4

Ιδρύσεις Τμημάτων ΤΕΙ που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

 


Α/Α
ΙΔΡΥΜΑ
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ
1
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
2
Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
3
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
4
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
5
Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
6
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΡ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
7
Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
 
Πίνακας 5

Ιδρύσεις Τμημάτων ΤΕΙ που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012

 


Α/Α
ΙΔΡΥΜΑ
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ
1
Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡ. ΔΡΑΜΑΣ)
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 
Πίνακας 6

Μετονομασίες Τμημάτων ΤΕΙ

                                          (ακαδ. έτος 2009-2010)Α/Α
ΙΔΡΥΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΑΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
2
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3
Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
4
Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
7
Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
8
Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
9
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 

 

                                                Πίνακας 7

          ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 16 ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

 

1) Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Λήμνο  εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο.

2) Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή εντάσσεται στο 1ο επιστημονικό πεδίο.

3) Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή εντάσσεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο.

4) Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη  εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 9 των ΤΕΕ.

5) Το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα  εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 9 των ΤΕΕ.

6) Το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι  εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα των τομέων Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογικού, Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 2,3,11,13 των ΤΕΕ.

7) Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Πάτρας με έδρα την Αμαλιάδα  εντάσσεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 7 των ΤΕΕ.

 8) Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα  εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα των τομέων Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 8,9,12  των ΤΕΕ.

9) Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Λάρισας με έδρα τα Τρίκαλα  εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα Δομικών Έργων των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 6  των ΤΕΕ.

10) Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα  εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα των τομέων Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ  των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 2,11 των ΤΕΕ.

11) Το Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Ζάκυνθο  εντάσσεται στο 1ο  και 4ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα των τομέων  Εφαρμοσμένων Τεχνών , Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 4,7 των ΤΕΕ.

12) Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά  εντάσσεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα Οικονομίας  και Διοίκησης των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 7 των ΤΕΕ.

13) Το Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά  εντάσσεται στο 4ο και 5ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα των τομέων Οικονομίας και Διοίκησης και Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 7,11 των ΤΕΕ.

14) Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Σερρών με έδρα τις Σέρρες   εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 4 των ΤΕΕ. Για την εισαγωγή στο Τμήμα απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

15) Το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο  εντάσσεται στο 4ο  και 5ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα των τομέων Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 7,11 των ΤΕΕ.

16) Το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Καβάλας με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 8 των ΤΕΕ.

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

 

1)Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  που μετονομάζεται σε Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων  εντάσσεται εκτός από το 5ο και στο 2ο  επιστημονικό πεδίο.

2) Το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου που μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  αφαιρείται από το 5ο και παραμένει μόνο στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

3) Το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας εντάσσεται εκτός από το 5ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

4) Το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Κρήτης (Σητεία) εντάσσεται και στον τομέα Γεωπονίας , Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 8 των ΤΕΕ.

5) Οι πτυχιούχοι Β’ κύκλου ΤΕΕ και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α΄ του τομέα  Εφαρμοσμένων Τεχνών θα μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο και τη Σχολή Αστυφυλάκων.

  

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ

 

                    Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΕΠΘ , το χρονικό διάστημα από 2 έως 20 Φεβρουαρίου  είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στο Λύκειο Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

– οι μαθητές  της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ

– οι απόφοιτοι Λυκείου που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ

– οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερησίου ΓΕΛ που επιθυμούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ.

– οι μαθητές  της τελευταίας τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄) .

          Οι σχετικές κατά περίπτωση Αιτήσεις – Δηλώσεις και οι αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους έχουν ήδη αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.ypepth.gr και έχουν αποσταλεί σε όλα τα Λύκεια της χώρας.

        Τέλος, υπενθυμίζεται  ότι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση,  πρέπει ως τις 20 Φεβρουαρίου να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά στο Λύκειό τους

ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οδηγίες Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου 2008 pdf

Οδηγίες Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου

Σπουδές Μετά το Λύκειο

Φυλλάδιο Οδηγιών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2006-2007

Στρατιωτικές Σχολές- Σχολές με ειδικό σύστημα Εισαγωγής

Προυποθέσεις εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ

Αίτηση για υποψηφίους που δίνουν αγωνίσματα

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2007 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ

Aλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2006-2007ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 2007

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΕΜΑ: «Ανακοινοποίηση στο ορθό της με αρ. Πρωτ. 137460/Γ2/30-11-07 Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων Β΄ Κύκλου Σπουδών Ημερησίων & Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕI , σχολικού έτους 2007-2008».

Σας διαβιβάζουμε την Ανακοινοποίηση στο ορθό της με αρ. Πρωτ. 137460/Γ2/30-11-07 Υπουργικής Απόφασης, που προωθείται για ΦΕΚ, και αφορά στην Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων Β΄ Κύκλου Σπουδών Ημερησίων & Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕI , σχολικού έτους 2007-2008.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΡ. ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ


Θέμα : Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων Β΄ Κύκλου Σπουδών Ημερησίων & Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕI , σχολικού έτους 2007-2008.Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις της παράγρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206 – Τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παραγρ. 9.1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01( ΦΕΚ 90 – Τ. Α’) καθώς και του εδαφίου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2942/01(ΦΕΚ 202-Τ.Α΄).
2.Την εισηγήση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπως αυτή διατυπώθηκε με την αριθμ.29/19-9-07 πράξη του τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3.Την Υ.Α. 37876/ΣΤ5/26-4-04 (ΦΕΚ 608 β΄) ‘’Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων’’
4.Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558 /85 ( ΦΕΚ 137 – Τ.Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ( ΦΕΚ 154 – Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2Α του Ν. 2469/97 ( ΦΕΚ 38 – Τ. Α΄ ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Τον καθορισμό της Εξεταστέας Ύλης των Μαθημάτων Β΄ Κύκλου σπουδών Ημερησίων και Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕΙ, σχολικού έτους 2007– 2008 ως εξής :


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΔιδακτικό βιβλίο: Μαθηματικά Α΄ τάξη 2ου Κύκλου (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας) του Ο.Ε.Δ.Β. 2005.

Α/Α
Κεφάλαιο / ΠεριεχόμενοΣελίδες
(από … έως)
1
Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική


Παρ. 2.1., 2.2., 2.3. (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ. 75 – 76), 2.4. και 2.5. (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 – 86), 2.6. Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ. 102.
59 – 102Γενική Παρατήρηση :Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο, καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί, δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Τ.Ε.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΔιδακτικό βιβλίο: Μαθηματικά Α΄ τάξη 2ου Κύκλου (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας) του Ο.Ε.Δ.Β. 2005.

Α/Α
Κεφάλαιο / ΠεριεχόμενοΣελίδες
(από … έως)
1
Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική


Παρ. 2.1., 2.2., 2.3. (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ. 75 – 76), 2.4. και 2.5. (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 – 86), 2.6. Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις του Κεφαλαίου στη σελ. 102.
59 – 102Γενική Παρατήρηση :Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο, καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί, δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΑ. ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΕ:Από το διδακτικό βιβλίο: “Nέα Ελληνικά” 2ου Κύκλου, Κ. Αγγελάκος, Χ. Δελή, Ζ. Κατσιαμπούρα, Π. Μπίστα, Π.Ι., Έκδοση 2005

Α/Α
ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Κείμενο/Στοιχεία θεωρίας)
ΣελίδεςΑ Ενότητα


Στοιχεία θεωρίας: Παραγωγική/Επαγωγική Μέθοδος Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων
20-24
1.
Νικηφόρος Βρεττάκος, Ο χρόνος και το ποτάμι
46-47Β Ενότητα2.
Κείμενο: Άγγελος Τερζάκης, Προσανατολισμός στον αιώνα
50-53Στοιχεία Θεωρίας: Περίληψη κειμένου
54-56
3.
Κείμενο από το περιοδικό National Geographic: Η διατροφή του πλανήτη
97-100
4.
Κείμενο: Παντελής Μπουκάλας, Σιγά μην τους τα δώσω…..
101-103Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ
39-45Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον πολιτικό λόγο
64Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στη διαφήμιση
104Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο
125Δ Ενότητα5.
Κείμενο: Θουκυδίδης, Ιστορία Γ΄ , 82-82
130-133
6.
Κείμενο: Μάριος Πλωρίτης, Νέοι, ναρκωτικά, βία
144-148Στοιχεία θεωρίας: Δοκίμιο
122-123Ε Ενότητα7.
Κείμενο: Γιώργος Μπαμπινιώτης, Η Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν –Παρόν-Μέλλον
162-165Στοιχεία θεωρίας: Ο σχηματισμός των παραθετικών
166Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΕ:Από το διδακτικό βιβλίο: “Nέα Ελληνικά” 2ου Κύκλου, Κ. Αγγελάκος, Χ. Δελή, Ζ. Κατσιαμπούρα, Π. Μπίστα, Π.Ι., Έκδοση 2005.

Α/Α
ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Κείμενο/Στοιχεία θεωρίας)
ΣελίδεςΑ Ενότητα


Στοιχεία θεωρίας: Παραγωγική/Επαγωγική Μέθοδος Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων
20-24
1.
Νικηφόρος Βρεττάκος, Ο χρόνος και το ποτάμι
46-47Β Ενότητα2.
Κείμενο: Άγγελος Τερζάκης, Προσανατολισμός στον αιώνα
50-53Στοιχεία Θεωρίας: Περίληψη κειμένου
54-56
3.
Κείμενο από το περιοδικό National Geographic: Η διατροφή του πλανήτη
97-100
4.
Κείμενο: Παντελής Μπουκάλας, Σιγά μην τους τα δώσω…..
101-103Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ
39-45Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον πολιτικό λόγο
64Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στη διαφήμιση
104Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο
125Δ Ενότητα5.
Κείμενο: Θουκυδίδης, Ιστορία Γ΄ , 82-82
130-133
6.
Κείμενο: Μάριος Πλωρίτης, Νέοι, ναρκωτικά, βία
144-148Στοιχεία θεωρίας: Δοκίμιο
122-123Ε Ενότητα7.
Κείμενο: Γιώργος Μπαμπινιώτης, Η Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν –Παρόν-Μέλλον
162-165Στοιχεία θεωρίας: Ο σχηματισμός των παραθετικών
166


ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ1.1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1.3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1.5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Μάθημα ειδικότητας: «Στοιχεία Μηχανών»
Διδακτικό βιβλίο: Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο: των Ι. Καρβέλη, Α. Μπαλντούκα, Α. Ντασκαγιάννη.
Από Βιβλίο: «Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο-Μέρος B΄»


Από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του βιβλίου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ »ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΔιδακτικό βιβλίο: Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Κ. Πεκμετζή, Ι Βογιατζή, Γ. Λιβιεράτου, Π. Μπουγά) Έκδοση Π.Ι.

Α/Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο
Σελίδες
( από . . . έως)
1
1ο / Βασικές αρχές δομής και λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων
15-312
2ο / Εφαρμογές των ψηφιακών ηλεκτρονικών στα υπολογιστικά συστήματα
35-633
3ο / Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού τμήματος των υπολογιστικών συστημάτων (από παρ. 3.1 έως και 3.6)
67-904
4ο / Σύνδεση μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών95-1135
5ο / Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός του μικροελεγκτή ΡΙC (παρ. 5.1 έως και 5.3)
117-127


2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ


Διδακτικό βιβλίο: Εκπομπή και Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος (Β. Κώτσου, Ι. Κυριάκη, Ν. Τουσούνη), Έκδοση ΠΙ. /Ο.Ε.Δ.Β.

Α/Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο
Σελίδες
( από . . . έως)
1
1° / Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές Ραδιοεπικοινωνίας (εκτός των παραγράφ. 1.3, 1.4, 1.7)
10-202
2° / Σήματα (εκτός του Σχ. 2.15)22-383
3° / Διαδικασίες Μετάδοσης Σημάτων (εκτός των Σχ. 3.2 έως και 3.8 καθώς και του Σχ. 3.33)
40-704
4° / Πομποί ΑΜ και FΜ (εκτός των Σχ. 4.11, 4.13 και 4.27 και των παραγρ. 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22 και 4.23.4)
72-975
5° / Μεταφορά και Εκπομπή Διαμορφωμένου Σήματος – Γραμμές – Κεραίες – Διάδοση ( εκτός των παραγρ.5.6 έως και 5.6.4 και των παραγρ. 5.12.2 έως 5.12.3.5)
100-1386
7° / Αναλυτική παρουσίαση βαθμίδων του δέκτη ( εκτός των παραγρ. 7.1.1 έως 7.1.3)
156-178
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Διδακτικό βιβλίο: Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, (Μ. Βαρβατσουλάκης, Θ. Γεωργάκης, Β. Δημητρόπουλος, Χ. Κουτουλάκος), εκδ. Π.Ι. / Ο.Ε.Δ.Β.- Α΄ ΤΕΥΧΟΣ και Β΄ ΤΕΥΧΟΣ.

Α/Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο
Σελίδες
( από . . . έως)Α’ ΤΕΥΧΟΣ


1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ /
1. Γενικά
2.Ηλεκτρική εγκατάσταση μεγάλου κτιρίου
3.Ερωτήσεις – Ασκήσεις11-12
13-26
27-30
2
Α΄ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ /
1. Εισαγωγικές έννοιες φωτισμού
2. Φωτομετρικά μεγέθη
3.Τεχνητές φωτεινές πηγές
7. Ανακεφαλαίωση (η αναφερόμενη στις ενότητες 1,2,3)
8. Ερωτήσεις – Ασκήσεις (οι αναφερόμενες στις ενότητες 1,2,3)33-43
44-52
53-84
110-116
117-125
3
Β΄ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ /
1. Η ανάπτυξη της δομημένης καλωδίωσης
2. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών
3. Μέσα μετάδοσης
7. Ανακεφαλαίωση (η αναφερόμενη στις ενότητες 1,2,3)
8. Ερωτήσεις – Ασκήσεις (οι αναφερόμενες στις ενότητες 1,2,3)129-150
151-158
159-179
215-228
229-240Β΄ ΤΕΥΧΟΣ4
Γ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /
2. Αυτονομία Κεντρικής θέρμανσης Ανακεφαλαίωση – Ερωτήσεις, Ασκήσεις
4. Γειώσεις μεγάλων κτιρίων . Ανακεφαλαίωση – Ερωτήσεις, Ασκήσεις
5. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Ανακεφαλαίωση – Ερωτήσεις, Ασκήσεις
8. Αντλητικά Συγκροτήματα Ανακεφαλαίωση – Ερωτήσεις, Ασκήσεις33-6678-94
95-117
144-162


  1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρομηχανικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα ΑυτοκινήτουΔιδακτικό βιβλίο: Ηλεκτρομηχανικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου, (Χ. Ιωάννου – Σ. Μανίας – Π. Μαραμπέας), εκδ. Π.Ι. / Ο.Ε.Δ.Β.


Α/Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο
Σελίδες
( από . . . έως)
1
1ο / Στοιχεία θερμοδυναμικής
17-38
2
2ο / Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης
39-71
3
4ο / Καύση
83-95
4
5ο / Σύγχρονα Συστήματα Ανάφλεξης
97-128
5
6ο / Συστήματα Τροφοδοσίας
129-238
6
7ο / Αισθητήρας Λάμδα
239-257
7
10ο / Καύσιμο Υγραέριο
311-327
8
11ο / Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (παρ. 11.5 )
354-366
9
16ο / Διαγνωστικοί έλεγχοι στο αυτοκίνητο (16.1 έως και 16.2.3)
475-490


ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
(Εξετάζεται μόνο το θεωρητικό μέρος)Διδακτικό βιβλίο: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (Π. Λυκογιάννη, Α. Νίτη, Μ. Στεφανάκη, Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.)

Α/Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόμενο
Σελίδες (από ….έως)
1
Κεφ. 1 Τοιχοποιίες
23-47
2
Κεφ. 2 Επιχρίσματα
55-84
3
Κεφ. 3 Δάπεδα
91-130
4
Κεφ. 4 Κουφώματα
141-158, 163-176,
181-185
5
Κεφ. 5 Στέγες
193-212,
222-224
6
Κεφ. 6 Τζάκια 6.1-6.3.1.1
6.5-6.5.1
243-250
254-255
7
Κεφ. 7 Επενδύσεις
267-301
8
Κεφ. 8 Κλίμακες
309-325
9
Κεφ. 9 Κιγκλιδώματα
359-364
10
Κεφ. 10 Χρωματισμοί
10.3-10.4.3.1
379- 381
384-391

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Οι πίνακες των σελίδων 185 και 325 σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αντικείμενο απομνημόνευσης και εξέτασης.
Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνονται επειδή γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε αυτούς στα αντίστοιχα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης του βιβλίου.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ)
(Εξετάζεται το σχεδιαστικό μέρος και σύμφωνα με τις οδηγίες εξέτασης)Διδακτικό βιβλίο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ) ( Γ. Γεράκης, Σ. Αυγερινού-Κολώνια, Γ. Καραλής, Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.)


Α/Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόμενο
Σελίδες (από ….έως)
1
Κεφ. 1 Βασικές έννοιες της Πολεοδομίας
11-46
2
Κεφ. 2 Οι όροι δόμησης
47-67
3
Κεφ. 3 Η έννοια και τα περιεχόμενα του τοπογραφικού σχεδίου
69-75
4
Κεφ. 4 Η έννοια και τα περιεχόμενα του διαγράμματος κάλυψης (εκτός από την παράγρ. 4.2)
77-85
5
Κεφ. 5 Κατασκευή και οικοδομικές λεπτομέρειες (εκτός από τις παραγρ 5.3.5, 5.4)
87-123
6
Κεφ. 6 Αρχιτεκτονική μελέτη επαγγελματικού χώρου (εκτός από τις σελ. 167-174)
125-176
7
Κεφ. 7 Αρχιτεκτονική μελέτη πολυώροφου κτιρίου
177-246


ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ1.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
2.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
5.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ
6.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
7.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
8.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΙΙΔιδακτικό Βιβλίο: «Ιστορία των τεχνών: Έργα και Δημιουργοί»
(Δημ.Παυλόπουλου-Β.Πετρίδου-Γιαν.Ρηγόπουλου-Εύης Σαμπανίκου) εκδ.ΠΙ/ΟΕΔΒ


Α/Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Περιεχόμενο
Σελίδες (από…έως)
1
12. ΡΕΜΠΡΑΝΤ ΚΑΙ ΒΕΡΜΕΕΡ
211-220 (…κόσμο των καλλιτεχνικών μορφών) 221 (βιογραφικό σημείωμα του Γιαν Βερμέερ), 230 (μέσων και το καλλιτεχνικό του αποτέλεσμα)
2
13. ΒΙΒΑΛΝΤΙ – ΜΟΤΣΑΡΤ – ΜΠΕΤΟΒΕΝ
231-237 (…και στο χώρο ιδεών)
3
14. Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
239-245 (…να μην ενοχλούμαστε αισθητικά)
4
15. ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΜΑΝΕ (1832-1883)
249-258
5
16. CRYSTAL PALACE (1851)
ΤΖΟΖΕΦ ΠΑΞΤΟΝ (1803-1865)
259-268 (…εγκαινιάζοντας μια νέα αισθητική αντίληψη)
6
17. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΡΟΝΤΕΝ (1840-1917)
269-277 (…το 1919 ιδρύθηκε στο Παρίσι μουσείο Rodin)
7
18. ΠΩΛ ΣΕΖΑΝ (1839-1906)
279-284 (…πέθανε στο Αιξ- αν Προβάνς)
8
19. ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΣΟ (1881-1973)
285-291 (τα 50.000.000 $)
9
20. Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΣ
293-304 (εικ. 8-9)
10
21. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ (1842-1901)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ (1851-1938)
307-314
11
22. ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ
317-323 (…και στη σκιά τους πίνακες του Γκρέκο)
326-334 (…σκέψης του Δημήτρη Πικιώνη)
12
23. Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ
20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
335—342
13
24. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
NELLYS
345-356 και σελ. 359
14
25. TV ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
361-367
15
26. ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
371-372ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΦΑΣΜΑ-ΕΝΔΥΣΗ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος (2 ώρες Θεωρία)
Διδακτικό βιβλίο: «Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος» των Μπαμπά Μ., Μανωλάκη Μ., Τσουτσαίου Α., έκδοση ΟΕΔΒ, 2003ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


α/α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ
(από … έως)
1. 1
Κεφάλαιο 1ο Ποιότητα Ορισμός και Σημασία Ποιοτικού Ελέγχου (παρ. 1.1 έως και 1.6.2)
11- 32
2. 2
Κεφάλαιο 2ο Δομικά Χαρακτηριστικά Υφασμάτων (παρ. 2.1 έως και 2.6.7)
33 – 64
3.
Κεφάλαιο 3ο Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Υφασμάτων (παρ. 3.1 έως και 3.4.12)
65 – 96
4.
Κεφάλαιο 4ο Χημικές Ιδιότητες Υφασμάτων (παρ. 4.1 έως και 4.5.3)
97 – 122
5.
Κεφάλαιο 5ο Χρωματομετρικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι (παρ. 5.1 έως και 5.2.5)
123 -135
6.
Κεφάλαιο 6ο Έλεγχος Ποιότητας – Απαιτήσεις Ποιοτικού Ελέγχου (παρ. 6.1 έως και 6.5)
136 – 151
7.
Κεφάλαιο 7ο Φορείς Ελέγχου Ποιότητας (παρ. 7.1 έως και 7.4)
152 – 156
Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤA: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


MΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Διδακτικό Βιβλίο: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. (έκδοση 2005)


Α/Α
Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές ΈννοιεςΣελίδες
1.
Εισαγωγή
9
2.
Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου
9-10
3.
Οι ανάγκες
10-11
4.
Προϊόντα ή οικονομικά αγαθά
11-12
5.
Η αγορά
12
7.
Οι παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας
15-22
8.
Ο Καταμερισμός των έργων
22
9.
Το Χρήμα
22-23
10.
Το Οικονομικό Κύκλωμα
23-24
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)


Α/Α
Κεφάλαιο 2: Η Ζήτηση των ΑγαθώνΣελίδες1.
Εισαγωγή
28
2.
Η συμπεριφορά του καταναλωτή
28-29
3.
Νόμος Ζήτησης – Καμπύλη Ζήτησης
29-30
4.
Η αγοραία καμπύλη ζήτησης
30-31
5.
Η συνάρτηση ζήτησης
32-33
6.
Άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης
34-37
7.
Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και μεταβολή στη ζήτηση
37-39
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)


Α/Α
Κεφάλαιο 3: Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το ΚόστοςΣελίδεςΑ. Παραγωγή της επιχείρησης1.
Η έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της
53
2.
Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης
53-54
3.
Η συνάρτηση παραγωγής
54
4.
Συνολικό προϊόν
54-56
5.
Μέσο και Οριακό προϊόν
56-57
6.
Ο Νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης
57-59
7.
Η επίδραση της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή
59-60Β. Το Κόστος Παραγωγής1.
Το κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο
60-61
2.
Καμπύλες κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο
61-62
3.
Μέσο κόστος
62-65
4.
Οριακό κόστος
65-66
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)


Α/Α
Κεφάλαιο 4: Η Προσφορά των ΑγαθώνΣελίδες
1.
Εισαγωγή
79
2.
Η καμπύλη προσφοράς – Νόμος προσφοράς
79-80
3.
Η αγοραία καμπύλη προσφοράς
81
4.
Η συνάρτηση προσφοράς
82
5.
Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς
83-84
6.
Μεταβολή της «προσφερόμενης ποσότητας» και μεταβολή της «προσφοράς»
84-85
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)


Α/Α
Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο ΠροϊόνΣελίδες1.
Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας
133
2.
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
133-134
3.
Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας
134-135
4.
Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
135-137
9.
Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.
142
10.
Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του
142-143
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)


Α/Α
Κεφάλαιο 9: Οικονομικές Διακυμάνσεις – Πληθωρισμός – ΑνεργίαΣελίδες1.
Εισαγωγή
163
2.
Οικονομικές διακυμάνσεις
163-165
3.
Ο πληθωρισμός (εκτός από όλο το υποκεφάλαιο με τίτλο: «Οι συνέπειες του πληθωρισμού»)
165-168
4.
Ανεργία
168-171
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια).


ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος είναι το μάθημα: Σύγχρονες Γεωργικές ΕπιχειρήσειςΔιδακτικό βιβλίο: Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις των Καλδή Π., Νάνου Ι., Σπαθή Π., Ταχόπουλου Π., Τσιμπούκα Κ.

Α/Α
Κεφάλαιο / Περιεχόμενο
Σελίδες
1.
Κεφ. 1ο : Οι γεωργικές επιχειρήσεις σήμερα
11 – 41
2.
Κεφ.2ο: Οικονομικές έννοιες για γεωργικές επιχειρήσεις. εκτός από τις παραγράφους 2.1: Στενότητα πόρων, καταναλωτικές ανάγκες, επιθυμίες, οικονομική οργάνωση και δραστηριότητα (σελ. 43-45) και 2.4.2: Κράτος και παρεμβατισμός στο σχηματισμό τιμών, θεσμικές τιμές, αγροτική πολιτική και πολιτική προστασίας καταναλωτή (σελ. 64-65)
43 – 74
3.
Κεφ. 3ο : Θεσμικές μορφές οργάνωσης γεωργικών επιχειρήσεων, εκτός από τις παραγράφους 3.1.1: Προσωπικές εταιρείες (σελ. 76-80) και 3.1.2: Εταιρείες κεφαλαίου (σελ. 81-84)
75 – 98
4.
Κεφ. 4ο: Συντελεστές παραγωγής και οικονομικά αποτελέσματα των γεωργικών επιχειρήσεων, εκτός από τις παραγράφους 4.2: Στοιχεία θεωρίας και παραγωγής-παραγωγή με ένα μεταβλητό συντελεστή παραγωγής (σελ. 106-111) και 4.3: Νόμος της μη ανάλογης απόδοσης ή νόμος της φθίνουσας απόδοσης (σελ. 112-113)
99-134
5.
Κεφ 6ο : Οικονομική απεικόνιση της επιχείρησης – Ισολογισμός
153 – 178Στην ύλη, η οποία θα εξεταστεί σε επίπεδο Πανελλαδικών εξετάσεων, ανήκει μόνον το θεωρητικό τμήμα κάθε κεφαλαίου και όχι το εργαστηριακό.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Β. Βρεφονηπιοκόμων
2. Β. Νοσηλευτών
3. Β. Φαρμακείων
4. Β. Οδοντοτεχνιτών
5. Β. Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
6. Κοινωνικών Φροντιστών
7. Β. Φυσικοθεραπευτών
8. Β. Ακτινολογικών Εργαστηρίων
9. Διατροφής-ΔιαιτολογίαςMάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ 3 ώρες θεωρίαΔιδακτικό βιβλίο: ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ των Αθανασοπούλου Π. ,Οικονόμου Μ., Ρίζου Μ. ΟΕΔΒ , έτος έκδοσης 1999ΔΙΔΑΚΤΕΑ και ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ ΠεριεχόμενοΣελίδες
 
Κεφάλαιο Δεύτερο : Παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος
Γενικά.
2.1 Καρδιακή Ανεπάρκεια.
α) Αριστερή Καρδιακή Ανεπάρκεια
β) Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια2.4 Ρευματικός Πυρετός2.5 Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα2.7 Περικαρδίτιδες
α) Οξεία περικαρδίτιδα.
β) Χρόνια περικαρδίτιδα2.8 Ισχαιμική καρδιοπάθεια (έως Κλινικές εκδηλώσεις)

53-57

636465-67


68-69


Κεφάλαιο Τρίτο : Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματοςΓενικά.
3.1 Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
1. Ρινίτιδες
2. Ιγμορίτιδες
3. Οξεία λαρυγγίτιδα
4. Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα
5. Οξεία επιγλωττίτιδα
6. Οξεία βροχίτιδα
7. Πνευμονία

3.3 Βρογχικό άσθμα3.7 Καρκίνος του πνεύμονα3.8 Πνευμονική Εμβολή3.9 Πλευρίτιδες,3.10 Πνευμοθώρακας
79-82


86
91-96


Κεφάλαιο Τέταρτο: Παθήσεις του πεπτικού συστήματοςΓενικά
4.1 Παθήσεις του Οισοφάγου
α) Αχαλασία οισοφάγου
β) Αυτόματος ρήξη οισοφάγου
γ) Καρκίνος του οισοφάγου
4.2 Παθήσεις του στομάχου ,
α) Έλκος του Στομάχου και του Δωδεκαδακτύλου
β) Γαστρίτιδα (ι Οξεία – ιι Χρόνια)
4.3 Οξεία γαστρεντερίτιδα4.8 Οξεία περιτονίτιδα
4.9 Οξεία σκωληκοειδίτιδα
4.10 Εντερική απόφραξη –ειλεός
4.11 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

101-109


113-115


 Κεφάλαιο Πέμπτο: Παθήσεις του ήπατος, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατοςΗπατίτιδες
5.1 Ιογενείς ηπατίτιδες
α) Ηπατίτιδα Α
β) Ηπατίτιδα Β
γ) Ηπατίτιδα C
5.2 Αλκοολική ηπατοπάθεια,
5.3 Χρόνια ηπατίτιδα
5.4 Κίρρωση ήπατος5.7 Νόσοι του παγκρέατος
Γενικά
α) Οξεία παγκρεατίτιδα
β) Χρόνια παγκρεατίτιδα
5.8 Καρκίνος του παγκρέατος

117-123

126-128
 
Κεφάλαιο Έκτο: Παθήσεις των οστών και των αρθρώσεωνΓενικά6.4 Νόσοι των οστών
α. Οστεομυελίτιδα
β. Οστεοπόρωση
γ. Ραχίτιδα-Οστεομαλάκυνση6.5 Νεοπλάσματα οστών


131

138-140


140Κεφάλαιο Ένατο: Παθήσεις του ουροποιητικού συστήματοςΓενικά
Λειτουργίες των νεφρών,
9.1.1. Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος
α) Οξεία κυστίτιδα
β) Οξεία πυελονεφρίτιδα
γ) Προστατίτιδα
9.1.2 Χρόνιες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος
α) Χρόνια κυστίτιδα
β) Χρόνια πυελονεφρίτιδα
γ) Ουριθρίτιδα
9.2 Σπειραματονεφρίτιδα
Γενικά
Ταξινόμηση (α. Νεφρίτιδες β, Νεφρώσεις – Νεφρωσικό σύνδρομο)9.3 Νεφρολιθίαση
9.4 Νεφρική ανεπάρκεια
Γενικά
1. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
2. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια


181-192


Κεφάλαιο Δέκατο: Παθήσεις των ενδοκρινών αδένωνΓενικά μόνο10.2 Παθήσεις του θυρεοειδή αδένα
Γενικά μόνο10.5 Σακχαρώδης διαβήτης
Γενικά
Συχνότητα,
Κλινικοί τύποι


197


198


205-206Σε όλα τα κεφάλαια της παραπάνω διδακτέας και εξεταστέας ύλης δεν συμπεριλαμβάνονται Διάγνωση, Θεραπεία, Εργαστηριακά ευρήματα, το «πληροφοριακό υλικό» και το «Γνωρίζετε ότι».ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Διδακτικό βιβλίο: «Ποιοτικός Έλεγχος II» Γ. Κοτονιά, Γ. Αγγελούση. (Ο.Ε.Δ.Β.)Κεφάλαιο / Περιεχόμενο
Σελίδες
( από … έως)
Σημείωση : Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα «Ελεύθερα αναγνώσματα».
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Αισθητικής Τέχνης
2. Κομμωτικής Τέχνης
ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3 ώρες θεωρία
Διδακτικό βιβλίο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ των Αμερικάνου, Καρμίρη, Παπακώστα, έκδοση Π.Ι. /ΟΕΔΒ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο
Σελίδες
(από ….. έως)
Θεματ. Ενότ. 1 : Διατροφή και Υγεία
16 – 20
Θεματ. Ενότ. 2 : Βασικές Αρχές Διατροφές
22 – 48
Θεματ. Ενότ. 3 :Διατροφικές απαιτήσεις στα στάδια της ζωής
51 – 100
Θεματ. Ενότ. 4 : Κακοσιτισμός
103 – 158
Θεματ. Ενότ. 5 : Διατροφή και Τρόπος Ζωής
160 – 179Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη οι πίνακες: 2.2, 2.3, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 που εμπεριέχονται στην παραπάνω εξεταστέα ύλη, καθώς και όλοι οι πίνακες του παραρτήματος.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/ΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΔιδακτικό βιβλίο : «Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών Ι & ΙΙ», Τόμος ΙΙ Τσιλιγκιρίδης, Αλεξίου, Μπούρας, Μαμαλούκας, Αγγελόπουλος, Έκδοση Π.Ι. / Ο.Ε.Δ.Β.
(Εξετάζεται μόνο το Θεωρητικό Μέρος)


Α/Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόμενο
Σελίδες
(από…έως )Κεφ. 7 Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα1.
Παρ 1.1. έως και 1.2.
9-13
2.
Παρ 2.1.έως και 2.2.2.
14-18
3.
Παρ 3.1 έως και 3.3.
19-26
4.
Παρ 4.1. έως και 4.2.
27-30
5.
Παρ 5.1. έως και 5.2.
31-32Κεφ. 8 Πρότυπα Τοπικών Δικτύων6.
Παρ 1.1. έως και 1.4.
39-42
7.
Παρ 2 έως και 4.2.
43-53
8.
Παρ 5.1. έως και 5.2.
54-55
9.
Παρ 6.1. έως και 6.3.
56-58Κεφ. 9 Λογισμικό – Υλικό τοπικών δικτύων10.
Παρ 1.1. έως και 1.7.
71-77
11.
Παρ 2.1.έως και 2.2.3.
78-81
12.
Παρ 3.1. έως και 3.3.
82-84
13.
Παρ 4.1. έως και 4.3.
85-90
14.
Παρ 5.1. έως και 5.2.
91-92
15.
Παρ 6.1. έως και 6.2.
93-95Κεφ. 11 Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Υψηλών Επιδόσεων16.
Παρ 3.1. έως και 3.3.5.
140-144Κεφ. 12 Πρότυπα17.
Παρ 1.1. έως και 1.2.
149-151
18.
Παρ 1.5.
155
19.
Παρ 2.1. έως και 2.4.
158-160
20.
Παρ 2.5. έως και 2.6.
160-164Κεφ. 14 Εισαγωγή στα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής21.
Παρ 1.1. έως και 1.3.
209-211
22.
Παρ 2.1. έως και 2.3.
212-222
23.
Παρ 3.1. έως και 3.7.
223-226Κεφ. 15 Πρότυπα24.
Παρ 1.1. έως και 1.3.
231-235
25.
Παρ 2.1. έως και 2.5.
236-241
26.
Παρ 3.1. έως και 3.3.
242-248Κεφ. 16 Λογισμικό Υλικό27.
Παρ 3.1. έως 3.3.
277-283
28.
Παρ 4.1. έως 4.2.
284-286ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΔιδακτικά βιβλία: «Ναυτιλία» (Α΄ τόμος) Ντούνη Χρ.- Δημαράκη Α., έκδοση Ι.Ε.
«Ναυτιλία» (Β΄ τόμος) Ντούνη Χρ.- Δημαράκη Α, έκδοση Ι.Ε.
«Ραδιοναυτιλία» (Ηλεκτρονική Ναυτιλία) Α. Παλλήκαρη, έκδοση Ι.Ε.Α/α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ
1.
4.8 Ναυτικός εξάντας (εδάφ. 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 19)
«Ναυτιλία» Τόμος Α΄
272 – 288
2.
7.1 Ναυτική κοσμογραφία (εδάφ.1, 2, 3, 6)
«Ναυτιλία» Τόμος Β΄
1 – 7
3.
7.2 Ουράνια σφαίρα
>>
10 – 16
4.
7.3 Ουράνιες συντεταγμένες
>>
16 – 18
5.
7.4 Φαινόμενη κίνηση ουράνιας σφαίρας (εδάφ. 2, 3, 4)
>>
19 – 29
6.
7.5 Νόμοι πλανητικού συστήματος (εδάφ.1, 2)
>>
31 – 32
7.
7.6 Κινήσεις της γης ( εδάφ. 1,2,3)
>>
33 – 37
8.
7.7 Κινήσεις πλανητών (εδάφ. 3, 4, 5)
>>
47 – 48
9.
7.8 Κινήσεις σελήνης (εδάφ. 3)
>>
51 – 53
10.
7.9 Εκλείψεις (εδάφ. 1 και 4)
>>
54 – 57
11.
8.1 Τρίγωνο θέσεως
>>
59 – 65
12.
8.2 Συστήματα χρόνου (εδάφ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
>>
67 – 80
13.
9.3 Ευθεία θέσεως (εδάφ. 1)
>>
166 – 168
14.
9.3 Χάραξη ευθείας θέσεως (εδάφ. 6, από:
<< Για τη χάραξη της ευθείας…>>)
>>
185 – 187
15.
9.6 Μεσημβρινό πλάτος
>>
218 – 226
16.
9.7 Πλάτος με τον πολικό
>>
226 – 231
17.
10.1 Ορθοδρομικός πλους (εδάφ. 1)
>>
331 – 332
18.
11.1 Στοιχεία παλίρροιας (εδάφ. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 17)
>>
491 – 506
19.
11.3 Παλιρροϊκά ρεύματα (εδάφ. 1, 2)
>>
525 – 527
20.
7.1 Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος G.P.S.
«Ραδιοναυτιλία»
150 – 151
21.
7.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά δορυφόρων G.P.S.
>>
153 – 154
22.
7.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά δορυφορικών σημάτων G.P.S.
>>
156 – 157
23.
7.4.1 Γενική περιγραφή σταθμών παρακολουθήσεως και ελέγχου
>>
162 – 163
24.
7.6.1 Γενική δομή δεκτών G.P.S.
>>
171 – 173
25.
7.6.2 Κατηγορίες δεκτών G.P.S.
>>
173 – 175
26.
7.6.3 Γενικά χαρακτηριστικά δεκτών G.P.S.
>>
175 – 176
27.
7.7 Σφάλματα-ακρίβεια συστήματος G.P.S.
>>
177 – 178
28.
7.7.1 Ιονοσφαιρικές καθυστερήσεις
>>
178
29.
7.7.2 Τροποσφαιρικές καθυστερήσεις
>>
178
30.
7.9 Διαφορικό G.P.S.
>>
183 – 185
31.
9.2.3 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα ηλεκτρονικών χαρτών διανυσματικής – ψηφιδωτής δομής
>>
198 – 199
32.
9.3 Γενικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες συστημάτων E.C.D.I.S.
>>
200
33.
9.3.5 Σχεδίαση και εκτέλεση πλου
>>
206 – 207


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥΜΑΘΗΜΑ «ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι»Διδακτικά βιβλία :


  1. ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ Από το βιβλίο του Γ.Φ. Δανιήλ, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδη  2. ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Από το βιβλίο του Σταμ. Γ. Κλουδά, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδη.  3. ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Από το βιβλίο του Τριαντ. Ι. Παπαευαγγέλου, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ
(Από…..έως)
1ο / Προκαταρκτικές γνώσεις (εκτός των αποδείξεων της παραγράφου 1.8.4.)Κινητήριες Μηχανές ΙΙ
1-25
20ο / Σύγκριση των ΜΕΚ με τις άλλες θερμικές μηχανέςΚινητήριες Μηχανές ΙΙ
240-241
22ο / Οι συνηθέστερες ανωμαλίες των πετρελαιοκινητήρων και η αποκατάστασή τουςΚινητήριες Μηχανές ΙΙ
246-250
1ο / Ο αεριοστρόβιλος ως θερμική μηχανή σε ναυτικές εγκαταστάσειςΑεριοστρόβιλοι
1-24
2ο / Θερμικοί κύκλοι (έως και παραγρ. 2.2.4.)Αεριοστρόβιλοι
25-43
4ο / Θάλαμοι καύσεωςΑεριοστρόβιλοι
82-101
2ο / Γενικά περί καύσεωςΚαύσιμα – Λιπαντικά
10-28
16ο / Γενικά περί λιπάνσεως
Καύσιμα – Λιπαντικά
196-207
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Θέμα: Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων Β Κύκλου Σπουδών Ημερησίων & Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕI , σχολικού έτους 2007-2008.

Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις της παράγρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206 – Τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παραγρ. 9.1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01( ΦΕΚ 90 – Τ. Α’) καθώς και του εδαφίου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2942/01(ΦΕΚ 202-Τ.Α΄).
2.Την εισηγήση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπως αυτή διατυπώθηκε με την αριθμ.29/19-9-07 πράξη του τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3.Την Υ.Α. 37876/ΣΤ5/26-4-04 (ΦΕΚ 608 β΄) ‘’Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων’’
4.Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558 /85 ( ΦΕΚ 137 – Τ.Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ( ΦΕΚ 154 – Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2Α του Ν. 2469/97 ( ΦΕΚ 38 – Τ. Α΄ ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον καθορισμό της Εξεταστέας Ύλης των Μαθημάτων Β΄ Κύκλου σπουδών Ημερησίων και Εσπερινών ΤΕΕ για εισαγωγή αποφοίτων στα ΤΕΙ, σχολικού έτους 2007– 2008 ως εξής :

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διδακτικό βιβλίο: Μαθηματικά Α΄ τάξη 2ου Κύκλου (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας) του Ο.Ε.Δ.Β. 2005.

Α/Α Κεφάλαιο / Περιεχόμενο Σελίδες
(από … έως)
1 Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική
Παρ. 2.1., 2.2., 2.3. (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ. 75 – 76), 2.4. και 2.5. (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 – 86), 2.6. Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ. 102. 59 – 102
2 Κεφ. 3: Όριο – Συνέχεια Συνάρτησης
Α. Παρ. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (μόνο μελέτη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση του πίνακα συζυγών παραστάσεων της σελ. 115).
Εξαιρούνται:
Η παράγραφος 3.5 και
οι εφαρμογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123, 5 στις σελίδες 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, και 7 στις σελίδες 125 και 126. 107 – 132
Β. Παρ. 3.6., 3.7., 3.8. και 3.9.
Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 2 στις σελίδες 142 και 143, 5 στη σελ. 145, και 7 στις σελίδες 147 και 148. 133 – 151
3 Κεφ. 4: Στοιχεία Διαφορικού Λογισμού

Α. Παρ. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. και 4.6. 173 – 200
Β. Παρ. 4.8. και 4.9.
210 – 222

Γενική Παρατήρηση :

Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο, καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί, δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Τ.Ε.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διδακτικό βιβλίο: Μαθηματικά Α΄ τάξη 2ου Κύκλου (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας) του Ο.Ε.Δ.Β. 2005.

Α/Α Κεφάλαιο / Περιεχόμενο Σελίδες
(από … έως)
1 Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική
Παρ. 2.1., 2.2., 2.3. (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους στις σελ. 75 – 76), 2.4. και 2.5. (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης στις σελίδες 84 – 86), 2.6. Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις του Κεφαλαίου στη σελ. 102. 59 – 102
2 Κεφ. 3: Όριο – Συνέχεια Συνάρτησης
Α. Παρ. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (μόνο μελέτη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση του πίνακα συζυγών παραστάσεων της σελ. 115).
Εξαιρούνται:
Η παράγραφος 3.5 και
οι εφαρμογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123, 5 στις σελίδες 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, και 7 στις σελίδες 125 και 126. 107 – 132
Β. Παρ. 3.6., 3.7., 3.8. και 3.9.
Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 2 στις σελίδες 142 και 143, 5 στη σελ. 145, και 7 στις σελίδες 147 και 148. 133 – 151
3 Κεφ. 4: Στοιχεία Διαφορικού Λογισμού

Α. Παρ. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. και 4.6. 173 – 200
Β. Παρ. 4.8. και 4.9.
210 – 222

Γενική Παρατήρηση :

Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο, καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί, δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α. ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΕ:

Από το διδακτικό βιβλίο: “Nέα Ελληνικά” 2ου Κύκλου, Κ. Αγγελάκος, Χ. Δελή, Ζ. Κατσιαμπούρα, Π. Μπίστα, Π.Ι., Έκδοση 2005

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Κείμενο/Στοιχεία θεωρίας) Σελίδες
Α Ενότητα
Στοιχεία θεωρίας: Παραγωγική/Επαγωγική Μέθοδος Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων 20-24
1. Νικηφόρος Βρεττάκος, Ο χρόνος και το ποτάμι 46-47
Β Ενότητα
2. Κείμενο: Άγγελος Τερζάκης, Προσανατολισμός στον αιώνα 50-53
Στοιχεία Θεωρίας: Περίληψη κειμένου 54-56
Γ Ενότητα
3. Κείμενο από το περιοδικό National Geographic: Η διατροφή του πλανήτη 97-100
4. Κείμενο: Παντελής Μπουκάλας, Σιγά μην τους τα δώσω….. 101-103
Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ 39-45
Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον πολιτικό λόγο 64
Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στη διαφήμιση 104
Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο 125
Δ Ενότητα
5. Κείμενο: Θουκυδίδης, Ιστορία Γ΄ , 82-82 130-133
6. Κείμενο: Μάριος Πλωρίτης, Νέοι, ναρκωτικά, βία 144-148
Στοιχεία θεωρίας: Δοκίμιο 122-123
Ε Ενότητα
7. Κείμενο: Γιώργος Μπαμπινιώτης, Η Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν –Παρόν-Μέλλον 162-165
Στοιχεία θεωρίας: Ο σχηματισμός των παραθετικών 166

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΕ:

Από το διδακτικό βιβλίο: “Nέα Ελληνικά” 2ου Κύκλου, Κ. Αγγελάκος, Χ. Δελή, Ζ. Κατσιαμπούρα, Π. Μπίστα, Π.Ι., Έκδοση 2005.

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Κείμενο/Στοιχεία θεωρίας) Σελίδες
Α Ενότητα
Στοιχεία θεωρίας: Παραγωγική/Επαγωγική Μέθοδος Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων 20-24
1. Νικηφόρος Βρεττάκος, Ο χρόνος και το ποτάμι 46-47
Β Ενότητα
2. Κείμενο: Άγγελος Τερζάκης, Προσανατολισμός στον αιώνα 50-53
Στοιχεία Θεωρίας: Περίληψη κειμένου 54-56
Γ Ενότητα
3. Κείμενο από το περιοδικό National Geographic: Η διατροφή του πλανήτη 97-100
4. Κείμενο: Παντελής Μπουκάλας, Σιγά μην τους τα δώσω….. 101-103
Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ 39-45
Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον πολιτικό λόγο 64
Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στη διαφήμιση 104
Στοιχεία θεωρίας: Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο 125
Δ Ενότητα
5. Κείμενο: Θουκυδίδης, Ιστορία Γ΄ , 82-82 130-133
6. Κείμενο: Μάριος Πλωρίτης, Νέοι, ναρκωτικά, βία 144-148
Στοιχεία θεωρίας: Δοκίμιο 122-123
Ε Ενότητα
7. Κείμενο: Γιώργος Μπαμπινιώτης, Η Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν –Παρόν-Μέλλον 162-165
Στοιχεία θεωρίας: Ο σχηματισμός των παραθετικών 166

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

1.1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1.3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1.5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Μάθημα ειδικότητας: «Στοιχεία Μηχανών»
Διδακτικό βιβλίο: Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο: των Ι. Καρβέλη, Α. Μπαλντούκα, Α. Ντασκαγιάννη.
Από Βιβλίο: «Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο-Μέρος B΄»
Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο Σελίδες
1. Κεφάλαιο 7
ΜEΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡEΩΣΗΣ 131-141
Γενικά περί συνδέσεων-Είδη συνδέσεων.
7.1 Ήλος.
7.1.1 Περιγραφή-Χρήση ήλου (καρφιού).
7.1.2 Κατηγορίες-Τύποι ήλων (καρφιών).
7.1.3 Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου.
7.2 Ηλώσεις.
7.2.1 Λειτουργικός σκοπός-Περιγραφή-Χρήση ηλώσεων.
7.2.2 Κατηγορίες-Τύποι-Κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων.
7.2.3 Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων.
7.3 Κοχλιωτές συνδέσεις.
7.3.1 Περιγραφή-Χρήσεις κοχλιών.
7.3.2 Κατασκευή σπειρώματος. 142-147
7.3.4 Λειτουργικός σκοπός κοχλιών. 149-151
7.4 Συγκολλήσεις.
7.4.1 Περιγραφή –Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησης.
7.4.2 Κατηγορίες συγκολλήσεων.
7.4.3 Κατασκευαστικά στοιχεία. 154-161
7.5 Σφήνες.
7.5.1 Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών.
7.5.2 Κατηγορίες-Τύποι σφηνών. 162-165
2. Κεφάλαιο 8
Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
8.1 Γενικές έννοιες.
8.2. Βασικά φυσικά μεγέθη και σχέσεις τους. 177-180
Κεφάλαιο 9
ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 9.1.Άξονες – Άτρακτοι – Στροφείς
9.1.1.Περιγραφή – Ορισμός
9.1.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3. Τύποι και κατηγορίες
9.1.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά – υλικά αξόνων
9.1.5. Συνθήκες λειτουργίας –
καταπόνηση
9.1.6. Τοποθέτηση – λειτουργία
– συντήρηση 184-190
9.2. Έδρανα-Είδη εδράνων
9.2.1. Περιγραφή – Ορισμός
9.2.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.2.3. Τύποι και κατηγορίες
9.2.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά – υλικά κατασκευής
9.2.5. Συνθήκες λειτουργίας – καταπόνηση
9.2.6. Τοποθέτηση – λειτουργία – συντήρηση 191-206
9.3. Σύνδεσμοι-Είδη Συνδέσμων
9.3.1. Περιγραφή – Ορισμός – Είδη
9.3.2. Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.3. Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.4. Λυόμενοι σύνδεσμοι – Συμπλέκτες
(Εξαιρούνται οι παράγραφοι-εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων) 207-220
Επισήμανση: Η παράγραφος 9.2.4 της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στo βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4, λόγω τυπογραφικού λάθους.
4. Κεφάλαιο 10
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 226-240
10.1. Οδοντώσεις
10.1.1. Ορισμός – Περιγραφή
10.1.2. Λειτουργικός σκοπός – χρήσεις
10.1.3 .Κατηγορίες – Τύποι
10.1.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.1.5. Συνθήκες – σχέσεις λειτουργίας
10.1.6. Οδηγίες εφαρμογής – λειτουργίας
10.2. Ιμάντες
10.2.1. Ορισμός – Περιγραφή
10.2.2. Λειτουργικός σκοπός – Χρήσεις
10.2.3. Κατηγορίες – Τύποι
10.2.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.2.5. Συνθήκες – σχέσεις λειτουργίας
10.2.6. Οδηγίες εφαρμογής – λειτουργίας 242-254
10.3. Αλυσίδες
10.3.1 .Ορισμός – Περιγραφή
10.3.2. Λειτουργικός σκοπός – χρήσεις
10.3.3. Κατηγορίες – Τύποι
10.3.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.3.5. Συνθήκες – σχέσεις λειτουργίας
10.3.6.Οδηγίες εφαρμογής -λειτουργίας 256-268
5. Κεφάλαιο 11
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 275-279
11.1. Περιγραφή – Ορισμός
11.2. Σκοπός που εξυπηρετεί ο μηχανισμός εμβόλου – διωστήρα – στροφάλου
11.3. Τύποι και κατηγορίες – Βασικά γεωμετρικά μεγέθη.
11.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά – Υλικά κατασκευής
11.5. Συνθήκες λειτουργίας – καταπόνηση

Από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του βιβλίου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ »
Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο Σελίδες
6. Κεφάλαιο 14
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 307-362
14.1. Εισαγωγικά στοιχεία
14.2. Υπολογισμοί αντοχής
14.3. Ηλώσεις
14.3.1. Καταπόνηση ηλώσεων
14.3.2. Παραδείγματα εφαρμογής
14.4. Κοχλιοσυνδέσεις
14.4.1. Υπολογισμός των κοχλιών σε αντοχή
14.4.2. Παραδείγματα εφαρμογής
14.4.3. Ασκήσεις για λύσεις
14.5. Σφήνες
14.5.1. Επιλογές σφηνών
14.5.2. Εφαρμογές
14.6. ΄Ατρακτοι – Άξονες
14.6.1. Υπολογισμός ατράκτων – αξόνων
14.6.2. Παράδειγμα υπολογισμού ατράκτου
14.6.3. Ασκήσεις για λύση
14.7. Έδρανα κύλισης (ρουλμάν)
14.7.1. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης
14.7.2. Υπολογισμός εδράνων κύλισης
14.7.3. Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.4. Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.5 Ασκήσεις για λύση
14.8. Οδοντώσεις
14.8.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.8.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.3. Ασκήσεις για λύση
14.8.4. Υπολογισμοί αντοχής
14.8.5. Παράδειγμα εφαρμογής.
14.8.6. Ασκήσεις για λύση
14.9. Ιμάντες
14.9.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.9.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.9.3. Ασκήσεις για λύση
14.9.4 Υπολογισμοί αντοχής (Παραδείγματα εφαρμογής και ασκήσεις για λύσεις)
14.10. Αλυσίδες
14.10.1. Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία
14.10.2. Μέθοδος επιλογής
14.10.3. Παράδειγμα εφαρμογής
14.10.4. Ασκήσεις για λύση

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδακτικό βιβλίο: Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Κ. Πεκμετζή, Ι Βογιατζή, Γ. Λιβιεράτου, Π. Μπουγά) Έκδοση Π.Ι.
Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο Σελίδες
( από . . . έως)
1 1ο / Βασικές αρχές δομής και λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων 15-31
2 2ο / Εφαρμογές των ψηφιακών ηλεκτρονικών στα υπολογιστικά συστήματα 35-63
3 3ο / Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού τμήματος των υπολογιστικών συστημάτων (από παρ. 3.1 έως και 3.6) 67-90
4 4ο / Σύνδεση μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών 95-113
5 5ο / Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός του μικροελεγκτή ΡΙC (παρ. 5.1 έως και 5.3) 117-127

2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Διδακτικό βιβλίο: Εκπομπή και Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος (Β. Κώτσου, Ι. Κυριάκη, Ν. Τουσούνη), Έκδοση ΠΙ. /Ο.Ε.Δ.Β.

Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο Σελίδες
( από . . . έως)
1 1° / Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές Ραδιοεπικοινωνίας (εκτός των παραγράφ. 1.3, 1.4, 1.7) 10-20
2 2° / Σήματα (εκτός του Σχ. 2.15) 22-38
3 3° / Διαδικασίες Μετάδοσης Σημάτων (εκτός των Σχ. 3.2 έως και 3.8 καθώς και του Σχ. 3.33) 40-70
4 4° / Πομποί ΑΜ και FΜ (εκτός των Σχ. 4.11, 4.13 και 4.27 και των παραγρ. 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22 και 4.23.4) 72-97
5 5° / Μεταφορά και Εκπομπή Διαμορφωμένου Σήματος – Γραμμές – Κεραίες – Διάδοση ( εκτός των παραγρ.5.6 έως και 5.6.4 και των παραγρ. 5.12.2 έως 5.12.3.5) 100-138
6 7° / Αναλυτική παρουσίαση βαθμίδων του δέκτη ( εκτός των παραγρ. 7.1.1 έως 7.1.3) 156-178

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Διδακτικό βιβλίο: Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, (Μ. Βαρβατσουλάκης, Θ. Γεωργάκης, Β. Δημητρόπουλος, Χ. Κουτουλάκος), εκδ. Π.Ι. / Ο.Ε.Δ.Β.- Α΄ ΤΕΥΧΟΣ και Β΄ ΤΕΥΧΟΣ.

Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο Σελίδες
( από . . . έως)
Α’ ΤΕΥΧΟΣ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ /
1. Γενικά
2.Ηλεκτρική εγκατάσταση μεγάλου κτιρίου
3.Ερωτήσεις – Ασκήσεις
11-12
13-26
27-30
2 Α΄ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ /
1. Εισαγωγικές έννοιες φωτισμού
2. Φωτομετρικά μεγέθη
3.Τεχνητές φωτεινές πηγές
7. Ανακεφαλαίωση (η αναφερόμενη στις ενότητες 1,2,3)
8. Ερωτήσεις – Ασκήσεις (οι αναφερόμενες στις ενότητες 1,2,3)
33-43
44-52
53-84
110-116
117-125
3 Β΄ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ /
1. Η ανάπτυξη της δομημένης καλωδίωσης
2. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών
3. Μέσα μετάδοσης
7. Ανακεφαλαίωση (η αναφερόμενη στις ενότητες 1,2,3)
8. Ερωτήσεις – Ασκήσεις (οι αναφερόμενες στις ενότητες 1,2,3)
129-150
151-158
159-179
215-228
229-240
Β΄ ΤΕΥΧΟΣ
4 Γ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /
2. Αυτονομία Κεντρικής θέρμανσης Ανακεφαλαίωση – Ερωτήσεις, Ασκήσεις
4. Γειώσεις μεγάλων κτιρίων . Ανακεφαλαίωση – Ερωτήσεις, Ασκήσεις
5. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Ανακεφαλαίωση – Ερωτήσεις, Ασκήσεις
8. Αντλητικά Συγκροτήματα Ανακεφαλαίωση – Ερωτήσεις, Ασκήσεις
33-66

78-94
95-117
144-162
Παρατήρηση: Τα μέρη του κειμένου που είναι τοποθετημένα σε πλαίσιο με μικρότερα γράμματα και σε λευκό φόντο δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης, όπως αναφέρεται και σε σχετική σημείωση στη σελ. 8 του Β΄ Τεύχους.

2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρομηχανικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου
Διδακτικό βιβλίο: Ηλεκτρομηχανικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου, (Χ. Ιωάννου – Σ. Μανίας – Π. Μαραμπέας), εκδ. Π.Ι. / Ο.Ε.Δ.Β.
Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο Σελίδες
( από . . . έως)
1 1ο / Στοιχεία θερμοδυναμικής 17-38
2 2ο / Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης 39-71
3 4ο / Καύση 83-95
4 5ο / Σύγχρονα Συστήματα Ανάφλεξης 97-128
5 6ο / Συστήματα Τροφοδοσίας 129-238
6 7ο / Αισθητήρας Λάμδα 239-257
7 10ο / Καύσιμο Υγραέριο 311-327
8 11ο / Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (παρ. 11.5 ) 354-366
9 16ο / Διαγνωστικοί έλεγχοι στο αυτοκίνητο (16.1 έως και 16.2.3) 475-490

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
(Εξετάζεται μόνο το θεωρητικό μέρος)

Διδακτικό βιβλίο: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (Π. Λυκογιάννη, Α. Νίτη, Μ. Στεφανάκη, Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.)

Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόμενο Σελίδες (από ….έως)
1 Κεφ. 1 Τοιχοποιίες 23-47
2 Κεφ. 2 Επιχρίσματα 55-84
3 Κεφ. 3 Δάπεδα 91-130
4 Κεφ. 4 Κουφώματα 141-158, 163-176,
181-185
5 Κεφ. 5 Στέγες 193-212,
222-224
6 Κεφ. 6 Τζάκια 6.1-6.3.1.1
6.5-6.5.1 243-250
254-255
7 Κεφ. 7 Επενδύσεις 267-301
8 Κεφ. 8 Κλίμακες 309-325
9 Κεφ. 9 Κιγκλιδώματα 359-364
10 Κεφ. 10 Χρωματισμοί
10.3-10.4.3.1 379- 381
384-391

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Οι πίνακες των σελίδων 185 και 325 σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αντικείμενο απομνημόνευσης και εξέτασης.
Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνονται επειδή γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε αυτούς στα αντίστοιχα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης του βιβλίου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ)
(Εξετάζεται το σχεδιαστικό μέρος και σύμφωνα με τις οδηγίες εξέτασης)

Διδακτικό βιβλίο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ) ( Γ. Γεράκης, Σ. Αυγερινού-Κολώνια, Γ. Καραλής, Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.)
Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόμενο Σελίδες (από ….έως)
1 Κεφ. 1 Βασικές έννοιες της Πολεοδομίας 11-46
2 Κεφ. 2 Οι όροι δόμησης 47-67
3 Κεφ. 3 Η έννοια και τα περιεχόμενα του τοπογραφικού σχεδίου 69-75
4 Κεφ. 4 Η έννοια και τα περιεχόμενα του διαγράμματος κάλυψης (εκτός από την παράγρ. 4.2) 77-85
5 Κεφ. 5 Κατασκευή και οικοδομικές λεπτομέρειες (εκτός από τις παραγρ 5.3.5, 5.4) 87-123
6 Κεφ. 6 Αρχιτεκτονική μελέτη επαγγελματικού χώρου (εκτός από τις σελ. 167-174) 125-176
7 Κεφ. 7 Αρχιτεκτονική μελέτη πολυώροφου κτιρίου 177-246
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι μαθητές δεν χρειάζεται να αποστηθίσουν αριθμητικά δεδομένα και διαστάσεις δομικών στοιχείων ή υλικών και μορφές διατομών.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
2.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
5.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ
6.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
7.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
8.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΙΙ

Διδακτικό Βιβλίο: «Ιστορία των τεχνών: Έργα και Δημιουργοί»
(Δημ.Παυλόπουλου-Β.Πετρίδου-Γιαν.Ρηγόπουλου-Εύης Σαμπανίκου) εκδ.ΠΙ/ΟΕΔΒ

Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Περιεχόμενο Σελίδες (από…έως)
1 12. ΡΕΜΠΡΑΝΤ ΚΑΙ ΒΕΡΜΕΕΡ 211-220 (…κόσμο των καλλιτεχνικών μορφών) 221 (βιογραφικό σημείωμα του Γιαν Βερμέερ), 230 (μέσων και το καλλιτεχνικό του αποτέλεσμα)
2 13. ΒΙΒΑΛΝΤΙ – ΜΟΤΣΑΡΤ – ΜΠΕΤΟΒΕΝ 231-237 (…και στο χώρο ιδεών)
3 14. Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 239-245 (…να μην ενοχλούμαστε αισθητικά)
4 15. ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΜΑΝΕ (1832-1883) 249-258
5 16. CRYSTAL PALACE (1851)
ΤΖΟΖΕΦ ΠΑΞΤΟΝ (1803-1865) 259-268 (…εγκαινιάζοντας μια νέα αισθητική αντίληψη)
6 17. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΡΟΝΤΕΝ (1840-1917) 269-277 (…το 1919 ιδρύθηκε στο Παρίσι μουσείο Rodin)
7 18. ΠΩΛ ΣΕΖΑΝ (1839-1906) 279-284 (…πέθανε στο Αιξ- αν Προβάνς)
8 19. ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΣΟ (1881-1973) 285-291 (τα 50.000.000 $)
9 20. Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΣ 293-304 (εικ. 8-9)
10 21. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ (1842-1901)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ (1851-1938) 307-314
11 22. ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ 317-323 (…και στη σκιά τους πίνακες του Γκρέκο)
326-334 (…σκέψης του Δημήτρη Πικιώνη)
12 23. Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ
20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 335—342
13 24. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
NELLY’S 345-356 και σελ. 359
14 25. TV ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 361-367
15 26. ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ 371-372

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΦΑΣΜΑ-ΕΝΔΥΣΗ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος (2 ώρες Θεωρία)
Διδακτικό βιβλίο: «Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος» των Μπαμπά Μ., Μανωλάκη Μ., Τσουτσαίου Α., έκδοση ΟΕΔΒ, 2003

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
α/α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΛΙΔΕΣ
(από … έως)
1. 1 Κεφάλαιο 1ο Ποιότητα Ορισμός και Σημασία Ποιοτικού Ελέγχου (παρ. 1.1 έως και 1.6.2) 11- 32
2. 2 Κεφάλαιο 2ο Δομικά Χαρακτηριστικά Υφασμάτων (παρ. 2.1 έως και 2.6.7) 33 – 64
3. Κεφάλαιο 3ο Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Υφασμάτων (παρ. 3.1 έως και 3.4.12) 65 – 96
4. Κεφάλαιο 4ο Χημικές Ιδιότητες Υφασμάτων (παρ. 4.1 έως και 4.5.3) 97 – 122
5. Κεφάλαιο 5ο Χρωματομετρικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι (παρ. 5.1 έως και 5.2.5) 123 -135
6. Κεφάλαιο 6ο Έλεγχος Ποιότητας – Απαιτήσεις Ποιοτικού Ελέγχου (παρ. 6.1 έως και 6.5) 136 – 151
7. Κεφάλαιο 7ο Φορείς Ελέγχου Ποιότητας (παρ. 7.1 έως και 7.4) 152 – 156

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

MΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Διδακτικό Βιβλίο: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. (έκδοση 2005)

Α/Α Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες Σελίδες
1. Εισαγωγή 9
2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου 9-10
3. Οι ανάγκες 10-11
4. Προϊόντα ή οικονομικά αγαθά 11-12
5. Η αγορά 12
6. Κοινωνικοί θεσμοί 13-15
7. Οι παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας 15-22
8. Ο Καταμερισμός των έργων 22
9. Το Χρήμα 22-23
10. Το Οικονομικό Κύκλωμα 23-24
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)

Α/Α Κεφάλαιο 2: Η Ζήτηση των Αγαθών Σελίδες
1. Εισαγωγή 28
2. Η συμπεριφορά του καταναλωτή 28-29
3. Νόμος Ζήτησης – Καμπύλη Ζήτησης 29-30
4. Η αγοραία καμπύλη ζήτησης 30-31
5. Η συνάρτηση ζήτησης 32-33
6. Άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης 34-37
7. Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και μεταβολή στη ζήτηση 37-39
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)

Α/Α Κεφάλαιο 3: Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος Σελίδες
Α. Παραγωγή της επιχείρησης
1. Η έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της 53
2. Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης 53-54
3. Η συνάρτηση παραγωγής 54
4. Συνολικό προϊόν 54-56
5. Μέσο και Οριακό προϊόν 56-57
6. Ο Νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης 57-59
7. Η επίδραση της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή 59-60
Β. Το Κόστος Παραγωγής
1. Το κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο 60-61
2. Καμπύλες κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο 61-62
3. Μέσο κόστος 62-65
4. Οριακό κόστος 65-66
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)

Α/Α Κεφάλαιο 4: Η Προσφορά των Αγαθών Σελίδες
1. Εισαγωγή 79
2. Η καμπύλη προσφοράς – Νόμος προσφοράς 79-80
3. Η αγοραία καμπύλη προσφοράς 81
4. Η συνάρτηση προσφοράς 82
5. Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 83-84
6. Μεταβολή της «προσφερόμενης ποσότητας» και μεταβολή της «προσφοράς» 84-85
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)

Α/Α Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Σελίδες
1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας 133
2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 133-134
3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας 134-135
4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 135-137
9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. 142
10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του 142-143
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια)

Α/Α Κεφάλαιο 9: Οικονομικές Διακυμάνσεις – Πληθωρισμός – Ανεργία Σελίδες
1. Εισαγωγή 163
2. Οικονομικές διακυμάνσεις 163-165
3. Ο πληθωρισμός (εκτός από όλο το υποκεφάλαιο με τίτλο: «Οι συνέπειες του πληθωρισμού») 165-168
4. Ανεργία 168-171
(Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα υποκεφάλαια).

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος είναι το μάθημα: Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Διδακτικό βιβλίο: Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις των Καλδή Π., Νάνου Ι., Σπαθή Π., Ταχόπουλου Π., Τσιμπούκα Κ.

Α/Α Κεφάλαιο / Περιεχόμενο Σελίδες
1. Κεφ. 1ο : Οι γεωργικές επιχειρήσεις σήμερα 11 – 41
2. Κεφ.2ο: Οικονομικές έννοιες για γεωργικές επιχειρήσεις. εκτός από τις παραγράφους 2.1: Στενότητα πόρων, καταναλωτικές ανάγκες, επιθυμίες, οικονομική οργάνωση και δραστηριότητα (σελ. 43-45) και 2.4.2: Κράτος και παρεμβατισμός στο σχηματισμό τιμών, θεσμικές τιμές, αγροτική πολιτική και πολιτική προστασίας καταναλωτή (σελ. 64-65) 43 – 74
3. Κεφ. 3ο : Θεσμικές μορφές οργάνωσης γεωργικών επιχειρήσεων, εκτός από τις παραγράφους 3.1.1: Προσωπικές εταιρείες (σελ. 76-80) και 3.1.2: Εταιρείες κεφαλαίου (σελ. 81-84) 75 – 98
4. Κεφ. 4ο: Συντελεστές παραγωγής και οικονομικά αποτελέσματα των γεωργικών επιχειρήσεων, εκτός από τις παραγράφους 4.2: Στοιχεία θεωρίας και παραγωγής-παραγωγή με ένα μεταβλητό συντελεστή παραγωγής (σελ. 106-111) και 4.3: Νόμος της μη ανάλογης απόδοσης ή νόμος της φθίνουσας απόδοσης (σελ. 112-113) 99-134
5. Κεφ 6ο : Οικονομική απεικόνιση της επιχείρησης – Ισολογισμός 153 – 178

Στην ύλη, η οποία θα εξεταστεί σε επίπεδο Πανελλαδικών εξετάσεων, ανήκει μόνον το θεωρητικό τμήμα κάθε κεφαλαίου και όχι το εργαστηριακό.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Β. Βρεφονηπιοκόμων
2. Β. Νοσηλευτών
3. Β. Φαρμακείων
4. Β. Οδοντοτεχνιτών
5. Β. Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
6. Κοινωνικών Φροντιστών
7. Β. Φυσικοθεραπευτών
8. Β. Ακτινολογικών Εργαστηρίων
9. Διατροφής-Διαιτολογίας

Mάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ 3 ώρες θεωρία

Διδακτικό βιβλίο: ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ των Αθανασοπούλου Π. ,Οικονόμου Μ., Ρίζου Μ. ΟΕΔΒ , έτος έκδοσης 1999

ΔΙΔΑΚΤΕΑ και ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόμενο Σελίδες

Κεφάλαιο Πρώτο : Παθήσεις του αίματος
1.1 Αιμοποίηση – Ερυθροποίηση
(Γενικά, το αίμα επιτελεί τις εξής βασικές λειτουργίες)
1.3 Αναιμία
Γενικά
1.4 Ταξινόμηση αναιμιών,
1. Σιδηροπενική Αναιμία,
2. Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία.
8. Αιμοσφαιρινοπάθειες,
Α. Μεσογειακή αναιμία,
Β. Δρεπανοκυτταρική αναιμία – Πολυκυτταραιμία

15

20-24

29-33

Κεφάλαιο Δεύτερο : Παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος
Γενικά.
2.1 Καρδιακή Ανεπάρκεια.
α) Αριστερή Καρδιακή Ανεπάρκεια
β) Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια

2.4 Ρευματικός Πυρετός (Αιτιολογία – Παθογένεια)

2.5 Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα

2.7 Περικαρδίτιδες
α) Οξεία περικαρδίτιδα.
β) Χρόνια περικαρδίτιδα

2.8 Ισχαιμική καρδιοπάθεια (έως Κλινικές εκδηλώσεις)

53-57

63

64

65-67

68-69

Κεφάλαιο Τρίτο : Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος

Γενικά.
3.1 Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
1. Ρινίτιδες
2. Ιγμορίτιδες
3. Οξεία λαρυγγίτιδα
4. Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα
5. Οξεία επιγλωττίτιδα
6. Οξεία βροχίτιδα
7. Πνευμονία

3.3 Βρογχικό άσθμα
Γενικά

3.7 Καρκίνος του πνεύμονα
Γενικά,
3.8 Πνευμονική Εμβολή
Γενικά
3.9 Πλευρίτιδες,
Γενικά
3.10 Πνευμοθώρακας

79-82

86

91-96

Κεφάλαιο Τέταρτο: Παθήσεις του πεπτικού συστήματος

Γενικά
4.1 Παθήσεις του Οισοφάγου
α) Αχαλασία οισοφάγου
β) Αυτόματος ρήξη οισοφάγου
γ) Καρκίνος του οισοφάγου
4.2 Παθήσεις του στομάχου ,
α) Έλκος του Στομάχου και του Δωδεκαδακτύλου
β) Γαστρίτιδα (ι Οξεία – ιι Χρόνια)
4.3 Οξεία γαστρεντερίτιδα

4.8 Οξεία περιτονίτιδα
4.9 Οξεία σκωληκοειδίτιδα
4.10 Εντερική απόφραξη –ειλεός
4.11 Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

101-109

113-115

Κεφάλαιο Πέμπτο: Παθήσεις του ήπατος, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος

Ηπατίτιδες
5.1 Ιογενείς ηπατίτιδες
α) Ηπατίτιδα Α
β) Ηπατίτιδα Β
γ) Ηπατίτιδα C
5.2 Αλκοολική ηπατοπάθεια,
5.3 Χρόνια ηπατίτιδα
5.4 Κίρρωση ήπατος

5.7 Νόσοι του παγκρέατος
Γενικά
α) Οξεία παγκρεατίτιδα
β) Χρόνια παγκρεατίτιδα
5.8 Καρκίνος του παγκρέατος
117-123
126-128

Κεφάλαιο Έκτο: Παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων

Γενικά

6.4 Νόσοι των οστών
α. Οστεομυελίτιδα
β. Οστεοπόρωση
γ. Ραχίτιδα-Οστεομαλάκυνση

6.5 Νεοπλάσματα οστών
131
138-140
140
Κεφάλαιο Έβδομο: Λοιμώδη νοσήματα

Γενικά
7.1.α Μηχανισμοί άμυνας κατά των λοιμώξεων

7.2. Λοιμώξεις από βακτηρίδια
α) Στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις
ιιι)Ωτίτιδα
ιv)Οστρακιά (εξαιρούνται Αμυγδαλίτιδα, Φαρυγγίτιδα)
Επιπλοκές (1. Ρευματικός Πυρετός, 2 Νεφρίτιδα) Πρόληψη
β. Σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις
γ. Λοιμώξεις από σαλμονέλλες
δ. Λοιμώξεις από κολοβακτηρίδια
ε. Μελιταίος πυρετός ή Βρουκέλλωση
στ. Τέτανος
ζ. Αεριογόνος γάγγραινα
η. Φυματίωση
θ. Κοκκύτης
7.3 . Λοιμώξεις από ιούς
Γενικά
α. Γρίπη
β. Εξανθηματικές ιογενείς λοιμώξεις
Ι. Ιλαρά
ΙΙ. Ερυθρά
ΙΙΙ. Ανεμευλογιά
7.4. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις
α. Σύφιλη
β. Γονόρροια ή βλενόρροια
γ. Μαλακό έλκος
δ. Οξυτενή κονδυλώματα
ε. Τριχομοναδική κολπίτιδα
7.5 Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) [όλο το κεφάλαιο] Γενικά, Επιδημιολογία, Κλινική εικόνα, Διάγνωση, Πρόληψη

145-158

Κεφάλαιο Ένατο: Παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος

Γενικά
Λειτουργίες των νεφρών,
9.1.1. Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος
α) Οξεία κυστίτιδα
β) Οξεία πυελονεφρίτιδα
γ) Οξεία προστατίτιδα
9.1.2 Χρόνιες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος
α) Χρόνια κυστίτιδα
β) Χρόνια πυελονεφρίτιδα
γ) Ουριθρίτιδα
9.2 Σπειραματονεφρίτιδα
Γενικά
Ταξινόμηση (α. Νεφρίτιδες β, Νεφρώσεις – Νεφρωσικό σύνδρομο)

9.3 Νεφρολιθίαση
9.4 Νεφρική ανεπάρκεια
Γενικά
1. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
2. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
181-192

Κεφάλαιο Δέκατο: Παθήσεις των ενδοκρινών αδένων

Γενικά μόνο

10.2 Παθήσεις του θυρεοειδή αδένα
Γενικά μόνο

10.5 Σακχαρώδης διαβήτης
Γενικά
Συχνότητα,
Κλινικοί τύποι
197
198
205-206

Σε όλα τα κεφάλαια της παραπάνω διδακτέας και εξεταστέας ύλης δεν συμπεριλαμβάνονται Διάγνωση, Θεραπεία, Εργαστηριακά ευρήματα, το «πληροφοριακό υλικό» και το «Γνωρίζετε ότι».

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Διδακτικό βιβλίο: «Ποιοτικός Έλεγχος II» Γ. Κοτονιά, Γ. Αγγελούση. (Ο.Ε.Δ.Β.)
Κεφάλαιο / Περιεχόμενο Σελίδες
( από … έως)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Κεφ. 1. Ποιοτικός Έλεγχος 15-27
Κεφ. 2. Οργανοληπτική εξέταση των τροφίμων
Εκτός από: α) τον πίνακα στον οποίο αναφέρονται οι κύριες οσμές και οι ενώσεις που τις αναδίδουν (σελ. 31) β) τον πίνακα σχετικής γλυκύτητας των σακχάρων (σελ. 34) γ) τον πίνακα με τις ιδιότητες των οξέων κατά σειρά ελαττούμενης όξινης γεύσης (σελ. 35) και δ) τον πίνακα με τη γεύση αλάτων (σελ. 36). 28-39
Κεφ. 3. Υγιεινή κατάσταση των τροφίμων 40-54
Κεφ. 4. Λίπη και έλαια
Εκτός από: α) τους χημικούς τύπους των κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών οξέων (σελ. 57και 58) και β) τις περιεκτικότητες ελαίων σε λιπαρά οξέα g% ελαίου (σελ. 71). 55-78
Κεφ. 5. Άλευρα και άλλα είδη δημητριακών
Εκτός από: α) τον πίνακα 1 «Ενδεικτική χημική σύσταση των κόκκων των σιτηρών (g/100 g ξ. β)» (σελ. 81και 82) β) τον πίνακα 2 «Εκατοστιαία κατανομή των συστατικών στα κύρια μέρη του κόκκου σιταριού και καλαμποκιού» (σελ. 82) γ) τον πίνακα 3 «Υγρασία (% σε ξηρή βάση)» (σελ. 83) δ) τον πίνακα 4 «Βαθμός άλεσης» (σελ. 106) και ε) τον πίνακα 5 «Σύσταση αλεύρου – πίτουρου σε διάφορους βαθμούς άλεσης» (σελ. 106). 79-110
Κεφ. 6. Χυμοί φρούτων και αναψυκτικά
Εκτός από: α) τον πίνακα με προδιαγραφές φυσικών χυμών (σελ. 115) και β) το διάγραμμα με τα στάδια παρασκευής χυμού εσπεριδοειδών (σελ. 116). 111-118
Κεφ. 7. Κρέας και προϊόντα κρέατος 119-139
Κεφ. 8. Γάλα και προϊόντα γάλακτος
Εκτός από: α) τον πίνακα με τη μέση σύσταση % γάλακτος διαφόρων ζώων (σελ. 141) β) την παράγραφο 8.4 «Μικροβιολογία του γάλακτος» (σελ. 146 έως 152) γ) τους πίνακες με τη μέση σύσταση γάλακτος εβαπορέ, γάλακτος σκόνης και σακχαρούχου γάλακτος (σελ.158) δ) το διάγραμμα που παρουσιάζεται η δομή μιας σύγχρονης βιομηχανίας παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων (σελ. 179) και ε) την παράγραφο 8.13 «Σύσταση διαφόρων τύπων τυριών» (σελ. 180). 140-181
Κεφ. 9. Γλεύκος και προϊόν ζύμωσης αυτού
Εκτός από: α) την παράγραφο 9.10 «Εμφιάλωση» (σελ. 204) β) την παράγραφο 9.11«Όξος (Ξίδι)» (σελ. 205 έως 208) και γ) την παράγραφο 9.12 «Ζύθος (Μπίρα) σελ. (209 έως 211). 182-204
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Κεφ. 3. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
Εκτός από: α) τον πίνακα 3.1 «Υλικά ικανά να σχηματίσουν οξείδια» (σελ. 289) και β) τον πίνακα 3.2 «Ασυμβατότητα χημικών αντιδραστηρίων» (σελ. 292 έως 295). 279-295

Σημείωση : Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται τα «Ελεύθερα αναγνώσματα».
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Αισθητικής Τέχνης
2. Κομμωτικής Τέχνης
ΜΑΘΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3 ώρες θεωρία
Διδακτικό βιβλίο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ των Αμερικάνου, Καρμίρη, Παπακώστα, έκδοση Π.Ι. /ΟΕΔΒ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Περιεχόμενο Σελίδες
(από ….. έως)
Θεματ. Ενότ. 1 : Διατροφή και Υγεία 16 – 20
Θεματ. Ενότ. 2 : Βασικές Αρχές Διατροφές 22 – 48
Θεματ. Ενότ. 3 :Διατροφικές απαιτήσεις στα στάδια της ζωής 51 – 100
Θεματ. Ενότ. 4 : Κακοσιτισμός 103 – 158
Θεματ. Ενότ. 5 : Διατροφή και Τρόπος Ζωής 160 – 179

Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη οι πίνακες: 2.2, 2.3, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 που εμπεριέχονται στην παραπάνω εξεταστέα ύλη, καθώς και όλοι οι πίνακες του παραρτήματος.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Διδακτικό βιβλίο : «Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών Ι & ΙΙ», Τόμος ΙΙ Τσιλιγκιρίδης, Αλεξίου, Μπούρας, Μαμαλούκας, Αγγελόπουλος, Έκδοση Π.Ι. / Ο.Ε.Δ.Β.
(Εξετάζεται μόνο το Θεωρητικό Μέρος)
Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ Περιεχόμενο Σελίδες
(από…έως )
ΚΕΦ. 7 Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα
1. Παρ 1.1. έως και 1.2. 9-13
2. Παρ 2.1.έως και 2.2.2. 14-18
3. Παρ 3.1 έως και 3.3. 19-26
4. Παρ 4.1. έως και 4.2. 27-30
5. Παρ 5.1. έως και 5.2. 31-32
ΚΕΦ. 8 Πρότυπα Τοπικών Δικτύων
6. Παρ 1.1. έως και 1.4. 39-42
7. Παρ 2.1.έως και 4.2. 43-53
8. Παρ 5.1. έως και 5.2. 54-55
9. Παρ 6.1. έως και 6.3. 56-58
ΚΕΦ. 9 Δικτυακό Λειτουργικό Σύστημα
10. Παρ 1.1. έως και 1.7. 71-77
11. Παρ 2.1.έως και 2.2.3. 78-81
12. Παρ 3.1. έως και 3.3. 82-84
13. Παρ 4.1. έως και 4.3. 85-90
14. Παρ 5.1. έως και 5.2. 91-92
15. Παρ 6.1. έως και 6.2. 93-95
ΚΕΦ. 11 Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Υψηλών Επιδόσεων
16. Παρ 3.1. έως και 3.3.5. 140-144
ΚΕΦ. 12 Πρότυπα
17. Παρ 1.1. έως και 1.2. 149-151
18. Παρ 1.5. 155
19. Παρ 2.1. έως και 2.4. 158-160
20. Παρ 2.5. έως και 2.6. 162-164
ΚΕΦ. 14 Εισαγωγή στα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
21. Παρ 1.1. έως και 1.3. 209-211
22. Παρ 2.1. έως και 2.3. 212-222
23. Παρ 3.1. έως και 3.7. 223-226
ΚΕΦ. 15 Πρότυπα
24. Παρ 1.1. έως και 1.3. 231-235
25. Παρ 2.1. έως και 2.5. 236-241
26. Παρ 3.1. έως και 3.3. 242-248
ΚΕΦ. 16 Λογισμικό Υλικό
27. Παρ 3.1. έως 3.3. 277-283
28. Παρ 4.1. έως 4.2. 284-286

ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Διδακτικά βιβλία: «Ναυτιλία» (Α΄ τόμος) Ντούνη Χρ.- Δημαράκη Α., έκδοση Ι.Ε.
«Ναυτιλία» (Β΄ τόμος) Ντούνη Χρ.- Δημαράκη Α, έκδοση Ι.Ε.
«Ραδιοναυτιλία» (Ηλεκτρονική Ναυτιλία) Α. Παλλήκαρη, έκδοση Ι.Ε.

Α/α ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ
1. 4.8 Ναυτικός εξάντας (εδάφ. 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 19) «Ναυτιλία» Τόμος Α΄ 272 – 288
2. 7.1 Ναυτική κοσμογραφία (εδάφ.1, 2, 3, 6) «Ναυτιλία» Τόμος Β΄ 1 – 7
3. 7.2 Ουράνια σφαίρα >> 10 – 16
4. 7.3 Ουράνιες συντεταγμένες >> 16 – 18
5. 7.4 Φαινόμενη κίνηση ουράνιας σφαίρας (εδάφ. 2, 3, 4) >> 19 – 29
6. 7.5 Νόμοι πλανητικού συστήματος (εδάφ.1, 2) >> 31 – 32
7. 7.6 Κινήσεις της γης ( εδάφ. 1,2,3) >> 33 – 37
8. 7.7 Κινήσεις πλανητών (εδάφ. 3, 4, 5) >> 47 – 48
9. 7.8 Κινήσεις σελήνης (εδάφ. 3) >> 51 – 53
10. 7.9 Εκλείψεις (εδάφ. 1 και 4) >> 54 – 57
11. 8.1 Τρίγωνο θέσεως >> 59 – 65
12. 8.2 Συστήματα χρόνου (εδάφ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12) >> 67 – 80
13. 9.3 Ευθεία θέσεως (εδάφ. 1) >> 166 – 168
14. 9.3 Χάραξη ευθείας θέσεως (εδάφ. 6, από:
<< Για τη χάραξη της ευθείας…>>) >> 185 – 187
15. 9.6 Μεσημβρινό πλάτος >> 218 – 226
16. 9.7 Πλάτος με τον πολικό >> 226 – 231
17. 10.1 Ορθοδρομικός πλους (εδάφ. 1) >> 331 – 332
18. 11.1 Στοιχεία παλίρροιας (εδάφ. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 17) >> 491 – 506
19. 11.3 Παλιρροϊκά ρεύματα (εδάφ. 1, 2) >> 525 – 527
20. 7.1 Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος G.P.S. «Ραδιοναυτιλία» 150 – 151
21. 7.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά δορυφόρων G.P.S. >> 153 – 154
22. 7.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά δορυφορικών σημάτων G.P.S. >> 156 – 157
23. 7.4.1 Γενική περιγραφή σταθμών παρακολουθήσεως και ελέγχου >> 162 – 163
24. 7.6.1 Γενική δομή δεκτών G.P.S. >> 171 – 173
25. 7.6.2 Κατηγορίες δεκτών G.P.S. >> 173 – 175
26. 7.6.3 Γενικά χαρακτηριστικά δεκτών G.P.S. >> 175 – 176
27. 7.7 Σφάλματα-ακρίβεια συστήματος G.P.S. >> 177 – 178
28. 7.7.1 Ιονοσφαιρικές καθυστερήσεις >> 178
29. 7.7.2 Τροποσφαιρικές καθυστερήσεις >> 178
30. 7.9 Διαφορικό G.P.S. >> 183 – 185
31. 9.2.3 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα ηλεκτρονικών χαρτών διανυσματικής – ψηφιδωτής δομής >> 198 – 199
32. 9.3 Γενικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες συστημάτων E.C.D.I.S. >> 200
33. 9.3.5 Σχεδίαση και εκτέλεση πλου >> 206 – 207

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ «ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι»

Διδακτικά βιβλία :
1. ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ Από το βιβλίο του Γ.Φ. Δανιήλ, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδη
2. ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Από το βιβλίο του Σταμ. Γ. Κλουδά, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδη.
3. ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Από το βιβλίο του Τριαντ. Ι. Παπαευαγγέλου, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ
(Από…..έως)
1ο / Προκαταρκτικές γνώσεις (εκτός των αποδείξεων της παραγράφου 1.8.4.)
Κινητήριες Μηχανές ΙΙ 1-25
12ο / Βασικά εξαρτήματα και όργανα ελέγχου της λειτουργίας των ΜΕΚ. Χειρισμοί
Κινητήριες Μηχανές ΙΙ 198-207
20ο / Σύγκριση των ΜΕΚ με τις άλλες θερμικές μηχανές
Κινητήριες Μηχανές ΙΙ 240-241
22ο / Οι συνηθέστερες ανωμαλίες των πετρελαιοκινητήρων και η αποκατάστασή τους
Κινητήριες Μηχανές ΙΙ 246-250
1ο / Ο αεριοστρόβιλος ως θερμική μηχανή σε ναυτικές εγκαταστάσεις
Αεριοστρόβιλοι 1-24
2ο / Θερμικοί κύκλοι (έως και παραγρ. 2.2.4.)
Αεριοστρόβιλοι 25-43
4ο / Θάλαμοι καύσεως
Αεριοστρόβιλοι 82-101
2ο / Γενικά περί καύσεως
Καύσιμα – Λιπαντικά 10-28
16ο / Γενικά περί λιπάνσεως Καύσιμα – Λιπαντικά 196-207

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ