Αρχαία Ελληνική Γλώσσα- Γραμματική&Συντακτικό

Συντακτικό Γενικά

Αρχές Σύνταξης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα: Σύνταξη ρημάτων από (Α)

(Α)

[Σας ζητάμε συγγνώμη για την απουσία των πνευμάτων και της περισπωμένης από τα ρήματα. Σύντομα, θα διορθωθούν.]

Άγαµαι =θαυµάζω

1) άγαµαι τίνα ή τι (αιτ) (σπν. άγαµαι τινι)

αγανακτέω (-ώ)

1) αγανακτώ τινι (δοτ)

2)αγανακτώ + εµπροθ. προσδ. (δοτ.)

 

αγαπάω (-ώ ) =αγαπώ, αρκούµαι

1) αγαπώ τι (αιτ.)

2) αγαπώ τινί (=αρκούµαι σε κάτι ) (δοτ.)

3) αγαπώ + απαρµφ. (αγαπώ έχειν τι = συνηθίζω να έχω κάτι )

αγγέλλω

1)αγγέλλω τι (αιτ.)

2 ) αγγέλλω τινί τι (αιτ. – δοτ. )

3) αγγέλλω τινά + κατηγρ. µτχ. (αγγέλλω τινά ποιούντα τι )

4) αγγέλλω τι + εµπρ. προσδ. (αγγέλλω τι προς τινα )

5) αγγέλλω + ειδική πρόταση

αγείρω = συναθροίζω

1) αγείρω τινά ή τι ( αιτ.)

αγνοέω (-ώ ) = δε γνωρίζω , απατώµαι

1) αγνοώ τινά ή τί ( αιτ.)

2) αγνοώ + ειδική πρόταση ( αγνοώ ότι … .)

3) αγνοώ + κατηγρ. µτχ.

αγορεύω Συνήθως αµετάβατο

 

 

αγω = οδηγώ, φέρω

1)άγω τινα (αιτ)

αγωνίζοµαι = κοπιάζω, πολεµώ

1) αγωνίζοµαι τινί (δοτ )

2) αγωνίζοµαι + εµπροθ. προσδιορισµό ( αγωνίζοµαι περί τινός… .)

3) αγωνίζοµαι + συστοιχο αντικείµενο.

αδικέω(-ώ)

1) αδικώ τινά (αιτ.)

2) αδικώ + κατηγρ. µτχ. ( στη δικαστική γλώσσα)

3) άδικώ τινά τά µέγιστα ( 2 αιτ.)

[σπν] αθροίζω = συναθροίζω , συλλέγω

1) αθροίζω τινά (αιτ.)

αινέω (-ώ) = επαινώ

1) αινώ τινά (αιτ.)

αιρέω (-ώ) = λαµβάνω, συλλαµβάνω, κυριεύω αιρούµαι = εκλέγοµαι ( παθητικό)

1) αιρώ τινά (αιτ.)µεσο 2) αιρούµαι τινά (αιτ.)

2) αιρούµαι + 2 αιτιατικές ( µία κατηγρ. στην άλλη). αίρω = σηκώνω

1) αίρω τινά ή τι (αιτ.).

αισθάνοµαι =
αισθάνοµαι τι (αιτ.)αισθάνοµαι τι (αιτ.)

2) αισθάνοµαι τινός (γεν.) άµεση αίσθηση

3) αισθάνοµαι + ειδική πρόταση

4) αισθάνοµαι + κατηγορ. µετοχή (στο υποκείµενο ή το αντικείµενο) αιτέω (-ώ) = ζητώ να πάρω

 

αιτω

1) αιτώ τινά ή τι (αιτ.)

2) αιτώ τινα τι (2 αιτ.)

3) αιτώ τινα + απαρεµφατο

 

αιτιάοµαι (-ώµαι) = κατηγορώ

1) αιτιώµαι τινά ή τι ( αιτ.)

2) αιτιώµαι τινά τι (2 αιτ.)

3) αιτιώµαι τινά τινός ( αιτιατική + γενική ) ακολουθέω (-ώ) =

1) ακολουθώ τινί (δοτ)

ακούω

1) ακούω τινός ( γεν ) αυτηκοϊα

2) ακούω τινά ή τι ( αιτ.)

3)ακούω τινός τι ( γεν. + αιτ )

4)ακούω + ειδική πρόταση

5) ακούω + κατηγ. µετοχή στο αντικείµενο

6) ακούω τινα + απαρέµφατο

 

ακροάοµαι (-ώµαι) = ακούω, υπακούω, υποτάσσοµαι

1) ακροώµαι τινός ( γεν.)

2) ακροώµαι τι τινός ( αιτ + γεν.)

 

αµαρτάνω = αποτυγχάνω, αστοχώ

1) αµαρτάνω τινός (γεν.)= αποτυγχάνω σε κάτι

2)αµαρτάνω τι (αιτ.) = σφάλλω σε κάτι αµελέω (-ώ)

1) αµελώ τινός (γεν)

2) αµελώ + απαρέµφατο

 

αµύνω = αποµακρύνω, υπερασπίζοµαι , εκδικούµαι

1) αµυνώ τινά τινι ( αιτ. + δοτ.)

2) αµυνώ τινί (δοτ)

3) αµυνώ τινά (αιτ.)

µέσο 4) αµύνοµαι τινά (αιτ.)

 

αµφισβητέω (-ώ) = φιλονικώ , διαφωνώ

1) αµφισβητώ τινί + εµπρ. προσδ, (δοτ)

2) αµφισβητώ τι (αιτ.)

3)αµφισβητώ + ειδ. απαρέµφατο ή ειδική πρόταση. αναγκάζω

1) αναγκάζω τινά + απαρέµφατο (αιτ.)

 

αναλίσκω = δαπανώ , ξοδεύω

1)αναλίσκω τι (αιτ.)

 

ανέχοµαι = υποφέρω , επιτρέπω

1) ανέχοµαι τινός (γεν.)

2) ανέχοµαι τινά (αιτ.)

3) ανέχοµαι + κατηγορ. µετοχή ( στο υποκ. ή το αντικ.) ανοίγω

Αρχαία Ελληνικά Γ’ Λυκείου: Αριστοτέλους «Ηθικά Νικομάχεια», 1155a3–1159b24:

 

 

 

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: Προσδιορισμοί- Δευτ.Προτάσεις [παρουσιάσεις του Αγαπητού Γεωργίου]

“Ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί” , Αγαπητός Γεώργιος

“Επιρρηματικοί Προσδιοριμοί”, Αγαπητός Γεώργιος

plagies_erot.pps

“Συμπερασματικές προτάσεις”, Αγαπητός Γεώργιος

13 σκέψεις σχετικά με το “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα- Γραμματική&Συντακτικό

 1. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Δυστυχώς, όμως, ούτε εκεί υπάρχει κάτι πέρα από τα ερμηνευτικά – φιλολογικά. Αν υποπέσει κάτι άλλο στην αντίληψή σας, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, μη με ξεχάσετε.

 2. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, του οποίου η απάντηση, αν υπάρχει, θα με βοηθήσει σε κάποια εργασία μου. Γνωρίζει κάποιος ένα βιβλίο ή άρθρο ή ιστοσελίδα ή κάτι τέλος πάντων που να αναφέρεται στη διδασκαλία του αρχαίου δράματος γυμνασίου και λυκείου αλλά (προσέξτε) από θεατρικής απόψεως μέσα στη σχολική τάξη. Όχι δηλ. πως να ανεβάσεις παράσταση. Βρήκα διάφορα άρθρα αλλά αναφέρονται στην Ἱφιγένεια» και δε γίνεται προσαρμογή στα τωρινά διδασκόμενα.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 3. Oι αντωνυμίες που ανέφερες είναι πάντα κατηγορηματικοί προσδιορισμοί, διότι εμπεριέχουν το άρθρο. Λεξικό Ασωνίτη.

 4. Ευχαριστώ για την απάντηση!
  Κι εγώ αυτό τους λέω, αλλά κάποιοι επιμένουν πως είναι πάντα επιθετικοί προσδιορισμοί. Ο Βολονάκης λέει πως υπάρχει διχογνωμία.

 5. Οι δεικτικές αντωνυμίες είναι κατηγορηματικοί προσδιορισμοί όταν προσδιορίζουν έναρθρο ουσιαστικό ενώ οι ίδιες είναι -φυσικά- άναρθρες. Επίσης μην ξεχνάμε ότι ο κατηγορηματικός προσδίδει ένα προσωρινό γνώρισμα. (Συντακτικό Κοκοτσάκη).

  ALDELLAG

 6. Σύνάδελφε καλησπέρα.Καλώς ήρθες στο Νeoellines Blog. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν επικοινωνούν καθηγητές μαζί μου. Στο νέο blog που ετοιμάζω θα υπάρχει η δυνατότητα οργανωμένης συζήτης, πολύ περισσότερες ππληροφορίες και δυνατότητες. Προς το παρόν είναι υπό κατασκευή.
  Για το ζήτημα που έθεσες, θα το αναλύσουμε τη Δευτέρα, διότι δεν επαρκεί ο χρόνος αυτή τη στιμγή. Επομένως, προτείνω να μας ξαναεπισκεφθείς τότε.

 7. Για αρχή…!

  Μπορεί να διασαφηνιστεί πότε τα εκεινος, ουτος, οδε κ.τ.ό. είναι επιθετικοί και πότε κατηγορηματικοί προσδιορισμοί;
  Ο Βολανάκης, που γράφει κάτι σχετικά, λέει πως δεν υπάρχει ομογνωμία.
  Στα παιδιά τής Γ΄Λυκείου τι λέμε;

 8. Ήθελα να δημιουργήσω έναν ιστότοπο φιλολογικής αλληλοβοήθειας…
  Πολύ χάρηκα που τον βρήκα έτοιμο από εμπειρότερη συνάδελφο!

  Είμαι νέος και καινούργιος στο χώρο τής Εκπαίδευσης. Αρκετές φορές ψάχνω πολύ ώρα προκειμένου να βρω απάντηση στις απορίες μου, αλλά μερικές φορές ο χρόνος δεν επαρκεί.

  Θα υποβάλλω, λοιπόν, ενίοτε εδώ τις απορίες μου, ελπίζοντας πως η απάντησή τους θα είναι ωφέλιμη και για άλλους συναδέλφους και πως θα έρθει ίσως κάποτε η σειρά μου να εξυπηρετήσω εγώ κάπως.

 9. Λεβεντης-λεβεντοση-λεβεντιαση-λεβεντομαρα-λεβεντοσυνη-λεβεντοτητα-λεβεντικος!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.