Επιστήμη Ιστορίας -Xρήσιμο Υλικό

Αρχεία Γενικά για την επιστήμη της Ιστορίας

Ζακ Λεγκόφ, «Η επιστήμη της Ιστορίας», σελίδες 315-344